2023 Yılı Programı’nda Girişimcilik ve KOBİ’ler

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı 25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Temel olarak iki bölümden oluşan Yıllık Programın birinci bölümünde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile hedefler ele alınmakta, ikinci bölümünde ise 2023 Yılı Programı’nın hedefleri ve politikaları aşağıdaki ana başlıklar altında açıklanmaktadır:

  • İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi,
  • Rekabetçi Üretim ve Verimlilik,
  • Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum,
  • Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre,
  • Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim.

Yıllık Programın “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik” ana başlığı altındaki alt başlıklardan biri de “Girişimcilik ve KOBİ’ler” adını taşımaktadır. Bu politika alanındaki mevcut duruma bakıldığında ülkemizdeki KOBİ’lerin, 2020 yılı sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin %99,8’ini, 2021 yılı sonu itibarıyla istihdamın %74’ünü, katma değerin %49,9’unu, ihracatın %58,4’ünü oluşturduğu görülmektedir. AR-GE harcamaları içinde KOBİ’lerin payı 2014 yılında %17,4 iken 2020 yılında %23,2’ye yükselmiştir.

Gelinen durumda KOBİ’lerin küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yetkin insan gücü ve yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesi ve girişimcilik yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması gerekmektedir.

Girişimcilik alanında temel amaç; girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, finansmana, bilgiye ve pazara erişim imkânlarını geliştiren girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, firmaların ölçek büyütmelerinin sağlanması olarak ifade edilmiştir. Bu temel amaç kapsamında uygulanacak politika ve tedbirler ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1.    KOBİ ve girişimcilere yönelik yenilikçi finansman imkânları geliştirilecektir:

  • Kredi garanti sistemi geliştirilerek girişimlerin yenilikçi iş modelleri, AR-GE ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

2.   Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalardaki ihtiyaçlarına hitap edecek bir Girişim Destek Paketi hayata geçirilecektir:

  • Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm paydaşlara hitabeden yapıların geliştirilmesine öncelik verilecektir.
  • Öncelikli sektörlerde start-up, yenilikçi KOBİ ve büyük firmaların iş birliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecektir.
  • Akademisyenlerin ve kurumsal şirketlerde çalışanların, profesyonel işlerinin yanında girişimci olmalarını kolaylaştıracak düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Bu politika ve tedbirler çerçevesinde, 2023 yılında KOBİ’lerin ihracat içerisindeki payının %60’a, AR-GE harcamalarındaki payının ise %25’e yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Sena Gürsoy

25.01.2023

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri