2022 Yılı Yatırım Programı

2022 Yılı Yatırım Programı; 11. Kalkınma Planı’nda, 2022-2024 Orta Vadeli Programı’nda ve 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak 15 Ocak 2022 tarih ve 31720 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde yer almıştır.

2022 Yılı Yatırım Programı’nda genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, iller bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

2022 Yılı Yatırım Programı’nda; eğitim alanında 952, diğer kamu hizmetleri (iktisadi ve sosyal) alanında 765, ulaştırma-haberleşme alanında 494, tarım alanında 298, sağlık alanında 220, enerji alanında 130, imalat alanında 95, konut alanında 72, turizm alanında 57 ve madencilik alanında 51 olmak üzere toplam 3.134 proje yer almaktadır. Bu projelerin toplam proje tutarı 1 trilyon 778 milyar TL’dir. Bu projeler için 2021 yılı sonuna kadar 669 milyar TL harcama gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı yatırımı ise 184,3 milyar TL’dir.

2022 yılı yatırımlarının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde; en fazla payın 49,7 milyar TL ile ulaştırma-haberleşme sektörüne ayrıldığı, bu sektörü 24,4 milyar TL ile eğitim sektörünün izlediği, enerji sektörüne 23,8 milyar TL, diğer kamu hizmetleri sektörüne 23,5 milyar TL, madencilik sektörüne ise 23,2 milyar TL tahsis edildiği görülmektedir. Bu sektörleri sırasıyla 18,6 milyar TL ile tarım, 17 milyar TL ile sağlık, 2,7 milyar TL ile imalat, 789 milyon TL ile konut ve 327 milyon TL ile turizm sektörleri izlemektedir.

2022 yılı kamu yatırımlarının bütçe türlerine göre dağılımına bakıldığında ise, 184,3 milyar TL’lik toplam yatırımın 118 milyar TL’sinin merkezi yönetim bütçesinde, 61,9 milyar TL’nin KİT bütçelerinde, 4,3 milyar TL’sinin döner sermaye ve SGK bütçelerinde, 2 milyon TL’sinin ise özelleştirme kapsamındaki kuruluşların bütçelerinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurumların yatırımları incelendiğinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (18,3 milyar TL), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (17,7 milyar TL), Karayolları Genel Müdürlüğü (15,4 milyar TL), Milli Eğitim Bakanlığı (14,9 milyar TL), Sağlık Bakanlığı (14,9 milyar TL) gibi yatırımcı bakanlık ve kurumlar ön plana çıkmaktadır. Bu beş kurumun yatırım bütçesi büyüklüğü, toplam 81,2 milyar TL ile 2022 yılındaki toplam merkezi yönetim bütçesi yatırım tutarının %69’unu oluşturmaktadır.

2022 yılı Yatırım Programı’nda KOBİ ve girişimcilik konularında faaliyet gösteren kurumlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 777,5 milyon TL, Ticaret Bakanlığı’na 280 milyon TL, TÜBİTAK Başkanlığı’na 2,3 milyar TL, KOSGEB Başkanlığı’na 15 milyon TL tahsis edilmiştir. Yatırım Programı’nın imalat sektörü altında yer alan KOBİ ve girişimcilik alanında ise 2022 yılı yatırımı toplam 657 milyon TL olan 32 proje yer almaktadır. Bu 38 projelerin 27’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ait olup toplam bütçe büyüklüğü 622 milyon TL’dir.

 

Kaynakça

2022 Yılı Yatırım Programı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

 

Sena Gürsoy

Uzman Hakkında

Sena Gürsoy
Teşvik ve Hibe Destek

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversiteden Kamu Yönetimi-Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2002 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan Gürsoy, 2005’te İl Planlama Uzmanlığı’na atandı. 2008 yılından bu yana İzmir Kalkınma Ajansı’nda çalışan Sena Gürsoy, ajansın farklı birimlerinde uzman ve birim başkanı olarak görev yaptı, Genel Sekreterlik görevini vekâleten yürüttü. İyi derecede İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri