Şirketler Açısından E-YÖNET Portalının Önemi

Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde oluşturulane-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı (e-YÖNET Portalı) bir mobil kurumsal yönetim uygulamasıdır. e-YÖNET Portalı sayesinde şirketler ile ortakları arasında doğrudan internet, elektronik iletişim ve mobil uygulama tabanlı hızlı, sürekli, güvenilir ve standart bilgi alışverişi sağlanmaktadır. Şirketler ortaklarına doğrudan, ortaklar da ortak oldukları şirketleri ile ilgili pek çok bilgiye kolaylıkla bütüncül bir yaklaşım içinde ulaşabilmektedir.

Tüm sermaye piyasası aktörlerinin, şirketler ve ortakların birbirleriyle hızlı iletişim kurabildiği e-YÖNET Portalı’nda, şirket-ortak ilişkilerinin tek bir noktadan etkin biçimde sağlanması mümkün olmuştur. Şirketler ile ortakları arasında anketler düzenlenerek bilgi alışverişi sağlanabilmektedir. e-YÖNET Portalı ile elektronik yatırımcı toplantıları, elektronik yönetim ve genel kurul toplantıları yapılabilecektir.

Kurumsal yönetim sürecinde sağlayacağı faydalar aşağıda belirtilmiştir:

·         Şirket ile ortağı arasında kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi,

·         Etkin bir kurumsal yönetim çerçevesi oluşturulması,

·         Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı,

·         Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci,

·         Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin arttırılması,

·         Ortak aktivizminin (shareholder activism) arttırılması,

·         Bazı konularda kolaylıkla ortakların da onay/görüşleri alınarak karar verilebilmesi,

·         Yatırımcıların görüş ve önerilerini belirtebileceği ortam,

·         Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarının kolaylaştırılması,

·         Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarında etkinlik,

·         Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi,

·         Şirketlerin diledikleri zaman, diledikleri konuda, yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi,

·         Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık bir şekilde iletilmesi,

·         Duyuru maliyetlerinin azalması,

·         Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması,

·         Gerçek ve potansiyel ortakların bir araya gelmeleri ve bilgilenmeleri ile birlikte hareket edebilmeleri,

·         Ortakların şirket yönetimi ve şirket hakkında karar alıp hareket etme olanağı,

·         Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmeleri,

·         Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanımaları, sağlıklı iletişim kurmaları.

Prof. Dr. Ali Hepşen

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri