KOSGEB’den 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile imalat sanayi işletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiş olup KOSGEB tarafından yürütülen destek programları ise “Girişimcilik Destek Programı, Genel Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı, AR-GE, İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı, TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı, Kredi Faiz Desteği, KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri” şeklinde önceki yazılarımızda da konu olmuştu.

KOSGEB tarafından yürütülen ilgili destek programlarının, günümüzde giderek artan rekabet koşullarında işletmelerin “kurumsallaşma düzeyini” belirlemedeki katkısının son derece önemli olduğunu vurgulamıştık. Geçtiğimiz günlerde ise KOSGEB tarafından gözden kaçmaması gereken önemli bir gelişme paylaşıldı. KOSGEB İcra Komitesi’nin 23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu kararı ile KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine* Teçhizat** Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlandığı belirtildi.

İlgili konu Kredi Programı ile işletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300.000 TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak olup; ilgili kredi “sıfır (0) faizli, ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler hâlinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli” olarak uygulanacağı ifade edildi.

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB resmi web sayfasında (kosgeb.gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden girerek e-hizmetler sayfasında “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Başvurusu” şeklinde arama yaparak girecekleri, kredi faiz desteği kapsamında satın alacakları makine-teçhizat alımına ilişkin başvuru formunu, belirlenen tarihler arasında doldurarak KOSGEB Müdürlüğü’ne başvurabilecekler. Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları
02.08.2018 - 13.08.2018 KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve revizyon talebi
14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu
25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı
 
KOSGEB tarafından yapılan açıklamada kredi kullandırımının protokol imzalanan bankalar tarafından yapılacağı vurgulanmakta olup kredi tutarının tedarikçi hesabına aktarılacağı ifade edilmektedir. Makine teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü de yine ilgili banka tarafından yapılacaktır. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin de Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceğini söylemek gerekir.
gereçler.
 
*Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

**Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve

Prof. Dr. Ali HEPŞEN

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri