KOSGEB VE Halka Arz Yolunda Finansmana Erişim

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur. KOSGEB tarafından mevcutta yürütülen destek programlarının günümüzde giderek artan rekabet koşullarında işletmelerin “kurumsallaşma düzeyini” belirlemede etkisi fazladır.
 
KOSGEB tarafından yürütülen farklı özelliklerdeki destek programları söz konusu olmakla birlikte, özellikle artan kredi faiz oranı ortamında ve finansmana erişimin maliyetli olduğu bu günlerde KOBİ’lerin halka arzının teşvik edilmesi bakımından sağladığı katkı son derece önemlidir. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması ve böylece sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) işlem görmek üzere halka açılma sürecinde geri ödemesiz olarak sağlanan destek kalemleri ve özellikleri aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Destek Kalemleri:

a) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
b) Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
c) Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu gideri,
d) Sermaye Piyasası Kurulu kurul kaydına alma ücreti,
e) Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı,
f) Hukukçu raporu masrafı.

Destek Özellikleri:

Destek Türü:
Hibe
Destek Miktarı: 500.000 TL - %75*                    
Başvuru Dönemi: Sürekli

*Sermaye Piyasası Kurulu kurul kaydına alma ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı toplamı en fazla 10.000 TL’dir. (%100)

KOBİ’ler halka açılmak ve paylarının organize bir pazarda işlem görmesini sağlamak suretiyle hem önemli bir finansman kaynağından yararlanırlar hem de sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde mali tablolarını da şeffaf hale getirerek banka kredilerine de daha kolay erişebilme imkânına sahip olurlar. Özellikle ülkemizdeki KOBİ'lerin halka açılmalarının ve hisse senetlerinin borsada işlem görmesinin faydaları ise özetle, kurumsallaşma, kaynak ihtiyacının karşılanması, ortaklara likidite sağlanması, itibar görme, yaygın tanıtım olarak sayılabilir. KOBİ’lerin halka açık hale gelmesi, kurumsallaşmasının sağlanması açısından da önemli bir kilometre taşıdır. Şirkete yeni ortaklar almak sorumlulukları artırmakta ve buna bağlı olarak hesap verebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi konular önem kazanmaktadır. Halka açılma sonrasında firmanın faaliyetlerinin giderek kişilerin varlığına bağımlı olmaktan kurtulması ve kendi kurum kültürünü oluşturması sürecinde halka açık olmanın getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler kurumsallaşmaya önemli bir katkı sağlamaktadır.
 

Prof. Dr. Ali Hepşen

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri