Pandemi Sürecinde Mikro ve Küçük İşletmelere Finansal Destekler

Pandemi ortamında mikro ve küçük işletmelerin (MKİ) nakit akışlarının bozulması, finansmana erişimlerinin maliyetli ve kısıtlı olması, satış gelirlerinin azalmaları nedeniyle mali yapıları hızla bozulabilmektedir. KOSGEB tarafından yayımlanan pandemiden etkilenen imalatçı MKİ’lere hızlı destek programı uygulama esasları kapsamında Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki MKİ ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel AR-GE sektörlerindeki yenilikçi genç MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumaları hedeflenmektedir.

Program kapsamında mikro ve küçük işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere; program başvurusunda MKİ’lerden alınan taahhütnamedeki geri ödeme taahhütleri esas alınarak, teminat veya bunun yerine başka bir belge temin edilmeksizin aşağıda belirtilen geri ödemeli işletme sermayesi destekleri verilir.

a) Aylık Düzenli Giderler için MKİ İşletme Sermayesi Desteği: Bu destek, her iki bileşen kapsamında teminatsız, geri ödemeli olarak verilir:

1) Mikro işletmeler için: Aylık düzenli giderler için işletme sermayesi desteğinin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 10.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 30.000 TL’dir.

2) Küçük işletmeler için: Aylık düzenli giderler için işletme sermayesi desteğinin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 25.000 TL olmak üzere üç ay karşılığında toplam 75.000 TL’dir.

b) Yenilikçi Genç MKİ’ler için Ek Sermaye Desteği: Bu destek yalnızca ikinci bileşen kapsamında teminatsız, geri ödemeli olarak verilir. Destek üst limiti; ölçek farkı ve aylık limit olmaksızın toplam 25.000 TL’dir.

Ayrıca MKİ’lere, aşağıda belirtilen giderlerle ilgili harcamaları için geri ödemeli işletme sermayesi desteği ödenir. Bu harcamalar MKİ’lere ödenecek geri ödemeli işletme sermayesi desteği hacminin belirlenmesinde parametre olarak kullanılır ve aynı harcamalar için başka bir KOSGEB programından veya kurumdan destek alınmış ya da alınacak olmasına bakılmaz.

a) Aylık Düzenli Giderler İçin MKİ İşletme Sermayesi Desteği kapsamındaki uygun giderler:

İlgili ödemeye esas aydaki;

1) Personel giderleri

2) İş yeri kirası

3) Düzenli işletim giderleri (elektrik, ürün/hizmet üretimi ve tesis işletimine ilişkin doğal gaz gideri, su gideri, iletişim giderleri, sanayi bölgesi/sitelerine ödenen atık toplama giderleri)

4) Malzeme giderleri (Destek başvurusundan önce üretim için tedarikçilerle siparişe bağlanmış hammadde veya sarf niteliğindeki üretim malzemesi giderleri)

b) Yenilikçi Genç MKİ’ler için Ek Sermaye Desteği kapsamındaki uygun giderler:

2021 yılı içinde gerçekleşen ve/veya gerçekleşmesi öngörülen teknolojik faaliyet giderleri (patent, telif, teknoloji lisanslama, test ve belgelendirme giderleri)

Destek ödemesine esas aylar, 2021 yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları olup, KOSGEB’in önemli amaçlarından bir tanesinin ülke ekonomilerinin vazgeçilmez yapıtaşlarından biri olan KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözmek; üretim, kalite ve standartlarını artırmak; istihdam yaratmalarına imkan sağlamak ve uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlamak olduğu dikkate alındığında, salgın hastalık ortamında nakit akış yapıları bozulan işletmelere yukarıda belirtilen desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Ali Hepşen

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Ali Hepşen
Şirketlerin Kurumsal Yapıları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Finans Yüksek Lisans Programı’nı 2004 yılında tamamlayarak finans uzmanı unvanını aldı. 2010 yılında doktor, 2012’de doçentlik, 2018’de profesörlük unvanına hak kazandı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda başladığı meslek yaşamını hâlen aynı kürsüde sürdüren Prof. Dr. Ali Hepşen’in eğitim ve uzmanlık alanları; şirketlerin kurumsal yapıları ve yönetimi, şirketlerde mali tablolar analizi, işletmelerde finansal yönetim, şirket değerlemesi, risk yönetimi ve gayrimenkul finansmanıdır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri