Yönetim Kurulu ve Şeffaflık İlkesi

Yönetim kurulu ve şeffaflık arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Şeffaflık; şirketin faaliyetleri, kararları ve performansı hakkında açık ve dürüst bir iletişim anlamına gelir. Yönetim kurulu, şeffaflık ilkelerini uygulayarak şirketin paydaşlarına karşı hesap verebilirlik sağlar.

Şeffaflık, paydaşların şirketin faaliyetleri hakkında doğru bilgilere erişebilmelerini kolaylaştırır. Bu da güven oluşturur ve şirketin itibarını artırır. Yönetim kurulu, paydaşlara şirketin stratejileri, performansı, riskleri ve karar alma süreçleri hakkında düzenli olarak bilgi sağlamalıdır. Ayrıca şeffaflık yönetim kurulunun sorumluluklarını ve kararlarını paydaşlarla paylaşarak şirketin yönetişimini güçlendirir. Bu da şirketin uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilirliğini destekler. Sonuç olarak yönetim kurulu üyeleri şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak şirketin paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve güvenilir bir yönetişim ortamı oluşturmalıdır.

Yönetim kurulu şeffaflık politikası; şirketin değerleri, amaçları ve taahhütleri temel alınarak oluşturulmalıdır. Politikanın amacı ve kapsamı açıkça tanımlanmalıdır. Hangi bilgilerin paydaşlarla paylaşılacağı ve nasıl iletişim kurulacağı belirtilmelidir. Politika, hangi tür bilgilerin ne zaman ve nasıl paylaşılacağını belirlemelidir. Finansal bilgiler, stratejik planlar, riskler ve performans gibi konular nasıl iletişim kurulacağına dair kılavuzlar içermelidir. Politika, paydaşların kimler olduğunu ve onlarla nasıl iletişim kurulacağını tanımlamalıdır. Bu paydaşlar arasında yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, toplum ve düzenleyici kurumlar yer alabilir. Politika, şirketin hangi şeffaflık standartlarına uyacağını ve hangi uluslararası standartları takip edeceğini belirtmelidir; şirketin resmi iletişim kanallarını tanımlamalıdır, bu kanallar genellikle şirketin web sitesi, basın açıklamaları, finansal raporlar ve düzenli olarak yapılan toplantılar gibi olabilir. Politika, şeffaflık politikasının uygulanmasından ve uyumunun sağlanmasından sorumlu olan kişileri, süreçleri belirlemelidir. Bu unsurların birleşimi, şirketin şeffaflık politikasının etkili ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. Politika düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir, böylece değişen pazar koşulları ve mevzuat gereksinimleri dikkate alınabilir.

Yönetim kurulunun şeffaflık konusunda dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta var. Yönetim kurulu şirketin faaliyetleri, performansı ve stratejileri hakkında açık ve dürüst bir iletişim sağlamalıdır. Bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında paylaşılması önemlidir. Paydaşların çıkarlarını gözeterek şeffaf olmalı ve onlarla etkili iletişim kurmalıdır. Şeffaflık politikasını belirlemeli ve bu politikanın uygulanmasını sağlamak için gerekli adımları atmış olmalıdır. Özellikle kritik kararlar alındığında veya riskler ortaya çıktığında, yönetim kurulu bunları paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır. Kurul, şeffaflık politikasının uygun şekilde uygulandığını ve şirketin şeffaflık standartlarına uygun olduğunu denetlemelidir. Şeffaflık konusunda sürekli iyileştirme ve gelişme için çaba göstermelidir. Geri bildirim almalı, politika ve uygulamalarda gerektiğinde değişiklik yapmalıdır. Bu noktalar, yönetim kurulunun şeffaflık konusunda dikkat etmesi gereken temel alanları oluşturur. Bu ilkelerin benimsenmesi, şirketin paydaşlar arasında güven ve saygı kazanmasına yardımcı olabilir.

Prof. Dr. Kadir Tuna

01.03.2024

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri