Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Medya Kullanımı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Medya Kullanımı

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sosyal medya hesapları olması, şeffaflık ve iletişim açısından faydalı olabilir. Ancak, bu hesapların içeriği kurumun politikalarına göre belirlenmelidir.

Yönetim kurulu başkanının sosyal medya hesapları şirketin değerlerini, hedeflerini ve stratejilerini yansıtan bir iletişim aracı olabilir. Ancak, kullanımı şirketin politikalarına ve iletişim stratejisine uygun olmalıdır. Başkan, şirketin liderliğini ve vizyonunu vurgulayarak, paydaşlarla doğrudan etkileşimde bulunabilir ve şirketin itibarını artırabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, sosyal medya hesaplarını şirketin misyonunu, değerlerini ve hedeflerini desteklemek için kullanabilirler. Şirketin stratejik mesajlarını iletmeli, paydaşlarla etkileşimde bulunmalı ve şeffaflık sağlamalıdır. Ancak, kişisel görüşlerini belirtirken dikkatli olmalı ve şirketin resmi pozisyonunu temsil ettiğini akılda tutmalıdırlar.

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sosyal medya hesaplarını kullanırken şu noktalara dikkat etmelidir:

o   Şirketin değerlerini ve politikalarını temsil etmeli,

o   Şirketin stratejik hedeflerini desteklemeli,

o   Paydaşlarla etkileşimde bulunurken profesyonel ve saygılı olmalı,

o   Hassas bilgi veya içerik paylaşmaktan kaçınmalı,

o   Şirketin itibarını korumak için özen göstermeli,

o   İlgili yasal düzenlemelere ve gizlilik politikalarına uymalı,

o   Potansiyel itirazları ve geri bildirimleri özenle ele almalı.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin sosyal medya hesaplarında şu konularda yorum yapmamaları önemlidir:

o   Şirketin iç politikaları ve stratejik kararları hakkında önceden belirlenmemiş bilgileri paylaşmak.

o   Hassas veya gizli bilgilere atıfta bulunmak.

o   Rekabetçi bilgilere veya diğer şirketlere ilişkin olumsuz yorumlar yapmak.

o   Kişisel veya etnik ayrımcılık içeren ifadeler kullanmak.

o   Yanıltıcı veya hileli bilgiler paylaşmak.

o   Potansiyel yasal sorunlara neden olabilecek ifadeler kullanmak.

o   Şirketin itibarını zedeleyebilecek veya ticari ilişkileri etkileyebilecek içerikler paylaşmak.

o   Çatışma yaratabilecek siyasi veya dini konuları tartışmak.

o   Paydaşlara karşı saygısız veya saldırgan bir dil kullanmak.

o   Şirketin stratejik hedeflerine veya marka imajına zarar verebilecek içerikleri desteklemek veya paylaşmak.

Yönetim kurulu üyeleri, sosyal medya hesaplarında profesyonel, saygılı ve samimi bir iletişim dili kullanmalıdır. Bu dilde şunlara dikkat etmelidirler:

o   Resmi ve güvenilir bir ton kullanmalı,

o   Paydaşlarla etkileşimde bulunurken özenli ve dikkatli olmalı,

o   Şirketin misyonunu, değerlerini ve hedeflerini destekleyen bir dil kullanmalı,

o   Net ve anlaşılır ifadeler kullanarak iletişimi kolaylaştırmalı,

o   Kibarlık ve saygı çerçevesinde olumlu geri bildirimlere ve sorulara yanıt vermeli,

o   Güncel ve ilgili konular hakkında bilgi paylaşmalı,

o   Polemiğe veya tartışmalara girmekten kaçınmalı,

o   Dil ve ton kullanımında şirketin marka imajını yansıtmalıdır.

 

Prof. Dr. Kadir Tuna

29.04.2024

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri