Yönetim Kurullarının Kriz Yönetimi Stratejileri

Yönetim kurulu bir şirketin stratejik kararlarını ve kriz yönetimini belirlemede önemli bir rol oynar. Kriz durumlarında, yönetim kurulu hızlı ve etkili bir şekilde tepki vermek için gereken adımları planlamalı ve uygulamalıdır. Bu, krizlerin etkilerini en aza indirmeye ve şirketin uzun vadeli başarısını sağlamaya yardımcı olabilir.

Yönetim kurulu üyeleri kriz sırasında şirketin stratejik yönünü belirlemek ve krize uygun kararlar almak için liderlik sağlarlar. Potansiyel kriz durumlarını belirler ve bu risklere karşı önlem almak için stratejiler geliştirirler. Kriz yönetim planını oluşturur, günceller ve uygularlar. Bu plan, kriz durumunda takip edilecek adımları belirler ve kriz ile başa çıkma stratejilerini içerir. Yönetim kurulu üyeleri, kriz sırasında bir araya gelerek hızlı ve etkili kararlar alırken şirketin uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilirliğini gözetirler. İç ve dış paydaşlarla iletişimi yönetir, şirketin itibarını korumak için etkili iletişim stratejileri belirler ve uygularlar. Kriz sonrası değerlendirme yaparak kriz yönetimi süreçlerini gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını belirlerler. Bu, gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmayı sağlar.

Yönetim kurulu, kriz durumlarında takip edilecek prosedürleri belirleyen bir kriz yönetim planının oluşturulmasından ve düzenli olarak güncellenmesinden sorumludur. Kriz durumunda hızlı ve etkili kararlar almakla yükümlüdür. Bu kararlar, krizin etkilerini azaltmaya ve şirketin itibarını korumaya yönelik olmalıdır. Yönetim kurulu, kriz sırasında iç ve dış paydaşlarla iletişimi yönetmekten sorumludur. Bu, basın açıklamaları, müşteri iletişimi ve diğer paydaşlarla iletişim stratejilerini içerebilir. Kurul, kriz potansiyeline sahip riskleri belirlemeli, önlem almalı ve risk yönetimi stratejilerini sürekli olarak değerlendirmelidir.

Yönetim kurulu kriz dönemlerinde, kriz hakkında şeffaf ve dürüst bir iletişim politikası benimsemelidir. Paydaşlara gerçekçi ve doğru bilgiler sağlamalıdır. Kriz hakkında hızlı bir şekilde iletişim kurmalı ve gelişmeleri paydaşlarla sürekli olarak paylaşmalıdır. Bu, spekülasyonların önlenmesine ve güvenin korunmasına yardımcı olur. Kriz iletişiminde belirlenmiş bir iletişim ekibi bulunmalıdır. Bu ekip kriz iletişim stratejilerini planladıktan sonra koordine edip uygulamalıdır. İletişim mesajları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerle koordineli bir şekilde oluşturulup konsolide edilmelidir. İletişim stratejileri ve mesajları, kriz süresince sürekli olarak değerlendirilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir. Paydaşlardan gelen geri bildirimler dikkate alınmalıdır. 

Prof. Dr. Kadir Tuna

29.01.2024

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri