Yönetim Kurullarını Neden Değiştirmeliyiz?

İyi çalışmayan bir yönetim kurulu, şirketin etkin yönetimi ve uzun vadeli başarısı için önemli bir engel olabilir. Üyeler arasında etkili iletişim eksikliği, karar alım süreçlerinde belirsizlik ve çatışmalara yol açabilir. Yetersiz stratejik vizyon ve hedef belirleme, şirketin uzun vadeli başarısını etkileyebilir. Sürekli olarak aynı kişilerin veya fikirlerin öne çıkması, çeşitliliğin eksik olduğunu ve inovasyonun sınırlı olduğunu gösterebilir. Üyelerin toplantılara düzenli katılmaması veya pasif bir şekilde katılım göstermeleri, etkin bir yönetim kurulu işleyişini engelleyebilir. Yönetim kurulu üyeleri arasında uyumsuzluk, iş birliği ve ekip çalışması açısından sorunlara neden olabilir. Belirlenmiş hedeflerin ve performans göstergelerinin olmaması veya bunların etkili bir şekilde ölçülememesi başarıyı belirleme konusunda belirsizlik yaratabilir. Yönetim kurulu, şirketin risk yönetimi konusunda yetersiz veya tepkisel bir yaklaşım sergiliyorsa bu durum gelecekte sorunlara yol açabilir. Üyeler arasında sürekli çatışmalar veya güvensizlik atmosferi, etkili bir karar alma sürecini engelleyebilir. Şeffaf olmayan bir yönetim kurulu, paydaşlar arasında güven kaybına neden olabilir.

Bu göstergeler, yönetim kurulunun şirketin başarısı için uygun bir şekilde işlev gösterip göstermediğini değerlendirmenize yardımcı olabilir. İyi bir yönetim kurulu, şeffaf, etkili iletişim kurabilen, çeşitli yetkinliklere sahip ve şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklanan bir yapı olmalıdır.

Başarısız bir yönetim kurulu, şirketin iflasına neden olabilir. İyi bir yönetim kurulu, şirketin stratejik yönetimini, risk yönetimini, finansal performansını ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini etkili bir şekilde yönlendirirken, kötü bir yönetim kurulu olumsuz sonuçlara yol açabilir. Başarısız stratejik kararlar, şirketin rekabet avantajını kaybetmesine, pazarda geri kalmasına ve mali performansının zayıflamasına yol açabilir. Başarısız bir yönetim kurulu, şirketin karşılaştığı riskleri tanımlayamayabilir veya etkili bir şekilde yönetemeyebilir, bu da şirketi beklenmeyen durumlar karşısında savunmasız bırakabilir. Mali yönetimdeki hatalar veya gelir-gider dengesizlikleri, şirketin mali sağlığını zayıflatabilir ve iflas riskini arttırabilir. Çeşitlilik olmaması, farklı bakış açılarından yoksun kalınması anlamına gelir ve inovasyonun azalmasına, müşteri taleplerine uyumsuzluğa neden olabilir. Başarısız bir yönetim kurulu, şirket içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik eksikliğine yol açabilir, bu da paydaş güvenini zedeler. Hukuki uyumsuzluklar, düzenleyici sorunlar veya etik ihlaller, şirketin itibarını ciddi şekilde etkileyebilir ve yasal sorumlulukları beraberinde getirebilir. Bu yüzden etkin bir yönetim kurulu, şirketin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve uzun vadeli başarıyı desteklemek açısından kritiktir.

Prof. Dr. Kadir Tuna

06.12.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri