Şirketlerimiz İçin Hayati Bir Konu: Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi uygulayan bir şirketin, karşılaşabileceği riskleri belirleyerek söz konusu riskleri şirket yönetiminin belirlediği risk iştahı çerçevesinde yönetebilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir.

Kurumsal risk yönetiminin amacı katma değer sağlamak ve şirket değerini arttırmak olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yalnızca değer arttırmak bir parametre değildir, şirketlerin önünü görebilmesi de gerekmektedir. Kurumsal risk yönetimi bu konuda şirketlere yol gösterecektir. Bu bağlamda stratejik bir adım olduğu unutulmamalı ve stratejik planlamanın merkezinde bulunmalıdır.

Kurumsal risk yönetimi, risklerin birbirinden bağımsız değerlendirilmesi yerine merkezi bir portföy içinde değerlendirilmesi ve belirli bir sistem dahilinde yürütülüyor olmasıdır. Şirketlerin hedefleriyle ilgilidir. Şirket hedefi dışında görünen riskler bu bağlamda şirketin kurumsal risk yönetimi sürecine öncelikli olarak dâhil edilmemektedir.

Şirketlerde risk yönetimine olan ihtiyacın nedenleri; büyüyen ve karmaşıklaşan şirket yapıları, hissedarların kontrol fonksiyonuna yetişememeleri, hissedarların ileriki nesillere aktarım için kurumsallaşma istekleri, yatırımcıların gereksinimleri, kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşması, etik değerlere verilen önem ve değişen dünya ile artan, yapısı değişen riskler olarak sıralanabilir.

Bu çerçevede, şirketlerde risk yönetimine olan ihtiyacı aşağıdaki başlıklarda özetlemek mümkündür:
  • Sürprizlerin en aza indirgenmesi: Sağlıklı bir risk yönetimi sistemiyle kurumun karşı karşıya kalabileceği olumsuzluklar hem nitelik hem de nicelik açısından önemli ölçüde azaltılabilecektir.
  • Kayıpların maliyetlerinin azaltılması: Risk yönetimi olası kayıpların etkilerini kontrol altında tutarak maliyetlerin azaltılmasına ve dolayısıyla şirket kârının arttırılmasına yardımcı olur.
  • Kurumun varlığının ve/veya operasyonlarının kesintisiz devam etmesi: Risk yönetimi, bir kurumun potansiyel kayıplarının azaltılmasına yardımcı olur.
  • Risk yönetimi, gelirlerde ya da nakit akışında kayıplar nedeniyle ortaya çıkabilecek azalmaların kabul edilebilir seviyelere çekilmesine yardımcı olur.
  • Etkin bir risk yönetimi şirketlerin istikrarlı bir şekilde büyümesine önemli ölçüde katkı sağlar. Bir şirket için sürdürülebilirlik, sadece etkin bir risk yönetimi yaklaşımıyla mümkün olabilecektir.
  • Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer menfaat sahiplerine gelebilecek zararı minimuma indirmek, risk yönetiminin önemli amaçlarından biridir. Sosyal sorumluluk misyonu, diğer hedefler için harcanmayacak ciddi miktarlarda kaynağın risk yönetimi aktivitelerine aktarılmasını gerektirebilir.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri