Şirketimizi Yönetirken Nerelerde Hata Yapıyoruz?

İşletmeye ilişkin kararlar alınırken, işletme yöneticileri ve çalışanlarının yapabilecekleri hatalar veya hilelerin işletmenin finansal durumunu olumsuz yönde etkileme ihtimali yüksektir. İşletme yönetim riski, yönetici ve çalışanların hatalı ve yanlış karar verme riski olarak ifade edilmektedir.

İşletme yönetimin, işletme finansal performansı üzerindeki etkisi yönetim riski olarak tanımlanmaktadır. İşletme yönetici ve çalışanlarının yanlış ve hatalı kararlar alması sonucu işletmenin finansal hedeflerinde belirli sapmalar meydana gelecek ve kârlılığı düşecektir.

Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışma ve araştırmalarda işletme başarısızlığına neden olan en büyük unsurun yönetimsel hata ve yanlışlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmalar ışığında işletmenin yönetiminden kaynaklanan nedenler şu şekilde sıralanabilir;

a) Finansal planlamada yapılan hatalar,
b) İşletmenin aşırı büyümesinin yanı sıra aşırı borçlanma ve öz kaynak sıkıntıları, 
c) İşletme faaliyet giderlerinin aşırı yüksek olması, 
d) İşletme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi için yeterli özenin gösterilememesi, 
e) İşletme içi iletişim ve koordinasyonunun sağlanamaması, 
f) İşletme ürün yelpazesinin geliştirilememesi,
g) İşletme faaliyetlerinin çeşitlendirilmemesi,
h) Sektörde meydana gelen gelişmelerin takip edilememesi,
i) Kredili satış yönetiminde yapılan hatalar,
j) Yeni pazar araştırmalarına gereken önemin verilmemesi,
k) Tedarik konusunda çeşitlendirme yapılamaması,
l) Yöneticiler arasındaki fikir ayrılığı ve ekip çalışmasının zayıflığı,
m) Kalifiye yönetici eksikliği, 
n) Olumsuz gelişmelerin yönetimi için tedbir politika ve prosedür eksikliği.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri