Şirket İçi Hileler Nasıl Önlenir?

Çalışanların yaptıkları 3 tür hile vardır: Mali Tablo Hileleri, Şirket İçi Yolsuzluk ve Varlıkların Kötüye Kullanımı...

1. Mali Tablo Hileleri 
 
Mali tablo hileleri, mali tablolarda kasıtlı olarak yapılan hilelerdir. Bu hileler mali tablo kullanıcılarını aldatmak amaçlanır. Bu hile türünde çoğunlukla mali tablolardaki önemli kalemlerle oynamalarla işletmenin mali durumu olduğundan daha iyi ya da daha kötü yönde kasıtlı olarak yanlış bildirilir. Bu yolla üçüncü kişilere önemli zarar verecek düzenlemeler yapılır.
 
2. Şirket İçi Yolsuzluk
 
Çalışanın, işletme faaliyeti yürüten bir işverenin haklarını göz ardı ederek gücünü kendisine ya da bir başkasına yarar sağlama amacıyla kullanmasıdır. Bu kavram çıkar çatışmasını, rüşveti, yasal olmayan bahşişi ve haraç almayı ifade eder. 
 
3. Varlıkların Kötüye Kullanımı 
 
Varlık deyince nakdi olan ve nakdi olmayan varlıklar anlaşılır. Nakdi varlıklar ile ilişkili hileler ya nakdin tamamının ya da bir kısmının alınması şeklinde gerçekleşir. Nakdi olmayan varlıklarda ise gene hırsızlık ve kötüye kullanım sıkça rastlanan hilelerdir. 
 
Hile Olasılığı Nasıl Azaltılır?
  • Yönetim kuruluna bağlı bir denetim komitesi oluşturulmalı,
  • Bağımsız denetim,
  • Etkin bir iç kontrol ve denetim altyapısı oluşturulmalı,
  • Etik ilke kod hazırlanmalı,
  • Liyakate göre atama ve ödüllendirme sistemi oluşturulmalı,
  • Adil bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Güçlü bir raporlama altyapısı oluşturulmalı,
  • Performansa dayalı maaş sistemi oluşturulmalı,
  • Hile politika ve işlemlerini içeren bir yönetmelik oluşturulmalı

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri