Şirket Genel Sekreteri

Şirket genel sekreteri, bir şirketin idari ve yönetim işlerinden sorumlu olan kişidir. Genel sekreter, genellikle yönetim kurulu ve üst düzey yönetim ile yakın çalışarak, toplantıların düzenlenmesi, tutanakların tutulması, şirket politikalarının uygulanması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi çeşitli görevleri üstlenir. Bu pozisyon, şirketin verimli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Şirket genel sekreterinin kurumsal yönetimdeki rolü oldukça kritiktir. Şirket genel sekreteri, kurumsal yönetim uygulamalarının şirket içinde doğru bir şekilde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar. Kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kurulu, hissedarlar, çalışanlar ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen prensipler ve uygulamaları kapsar.

Şirket genel sekreteri yönetim kurulu tarafından atanır. Genel sekreterin atanması, yönetim kurulu toplantısında alınan bir kararla gerçekleştirilir. Yönetim kurulu, uygun adayları değerlendirir ve genel sekreter olarak atanacak kişiyi belirler. Bazı durumlarda, yönetim kurulu başkanı veya CEO, genel sekreter adayını önerir ve yönetim kurulunun onayına sunar. Yönetim kurulu bu öneriyi değerlendirir ve uygun görmesi halinde onaylar. Genel sekreter olarak atanacak kişi ile bir iş sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme, genel sekreterin görev ve sorumluluklarını, maaşını ve diğer çalışma koşullarını belirler. Bu süreç, şirketin büyüklüğüne, yapısına ve yönetim kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Şirket genel sekreterinin görevleri, şirketin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak şu görevleri içerir:

o   Yönetim kurulu toplantılarının planlanması ve organize edilmesi.

o   Toplantı gündemlerinin hazırlanması.

o   Toplantı tutanaklarının tutulması ve dağıtılması.

o   Şirketin yasal gerekliliklere ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak.

o   Gerekli yasal belgelerin ve raporların hazırlanması ve sunulması.

o   Şirketin tüzük ve sözleşmelerine uyumun sağlanması.

o   Şirketin önemli belgelerinin, kayıtlarının ve sözleşmelerinin saklanması ve yönetilmesi.

o   Hisse senetleri ve hissedar kayıtlarının tutulması.

o   Şirket içi ve dışı paydaşlarla etkili iletişim sağlamak.

o   Yönetim kurulu ve üst düzey yönetime stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde destek sağlamak.

o   Şirket politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak..

o   Yönetim kurulu üyeleri ve diğer üst düzey yöneticilere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi.

o    Şirketin kurumsal yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi.

o   Yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer paydaşlarla düzenli iletişimin sağlanması.

o   Şirket performansı hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması.

 

Prof. Dr. Kadir Tuna

31.05.2024

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri