Personel Seçimi İçin Zaman ve Maliyet

İşletmenize vasıflı iş gücü seçme ve yerleştirme faaliyetleri zaman isteyen ve maliyetli bir süreçtir. Personel bulma ve seçme sürecinde, o işe başvuran adaylardan, iş analizi sonucunda işe özgü beceri ve yeteneklere sahip olan adaylar tercih edilirler. Çok çeşitli seçme ve yerleştirme metotları mevcut bulunmakla birlikte seçim süreci genellikle birden fazla yöntemi içerir. En sık kullanılan teknikler mülakatlar, testlerdir.

Mülakat tekniği, personel seçimi için en sık kullanılan tekniktir. Mülakatlar genellikle yüz yüze yapılır fakat bazı şirketlerde seçim sürecinin bir parçası olarak telefon mülakatı tekniğini de kullanabilirler. Mülakatlar, mülakatı yapan kişilerin farklılığı sebebiyle subjektif olmayabilir. Bu nedenle mülakatları standart hâline getirmek önemlidir.

Bunun için yapılması gereken;

• Tüm adaylara aynı sorular sorulmalıdır.
• Verilen cevaplar mülakatı yapan kişi tarafından değerlendirme formuna işlenmelidir.
• Değerlendirmeler iş yapma şeklinin önemli yönleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Testlerde ise seçim sürecinde genellikle yetenek, beceri, zekâ ve kişilik testleri kullanılır. Zekâ testleri kişinin zihinsel kapasitesi hakkında bilgi verebilir ve uzun bir süredir personel seçim süreçlerinde kullanılmaktadır. Beceri testleri kişinin sahip olduğu beceri ve yetenekleri ölçer. Yetenek testleri ise kişinin belirli bir sorumluluğu üstlenme potansiyelini değerlendirme amaçlıdır.

Personel seçiminde kullanılan kişilik envanteri ise diğer testlerle ölçülmesi zor olan ve iş performansı için önemli olan özelliklerin ölçülmesini sağlar.

Daha kurumsal işletmeler personel seçiminde değerlendirme merkezlerinden de yararlanmaktadır.

Değerlendirme merkezleri bir grup katılımcının gözlem altında, yetenek ve becerilerini ve işe uygunlukları ile gelişim potansiyellerini ölçen bir dizi teste ve uygulamaya tabi tutulması sürecidir. Bu merkezlerde çeşitli bireysel ve grup değerlendirme yöntemleri kullanılır.

Bir başka yöntem de iş simülasyonudur. İş simülasyonu adayın performansının iş başında görülmesini sağlar. Adaylar seçilmeleri durumunda normal iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlara tabi tutulurlar ve değerlendiriciler tarafından adayların bu durumlar karşısındaki tutumları ölçülür.
 

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri