Pandemi Sürecinde Yönetim Kurulları ve İşletmenin Yönetimi

Mart ayı ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ne zaman biteceğine dair henüz bir tarih yok. Salgının kısa sürede biteceğini düşüne birçok işletme aldıkları geçici bazı çözümler ile işletmeyi yönetmeye devam etti. Ancak sürece ilişkin belirsizliğin devam ediyor olması işletmelerin sürdürdüğü olağanüstü koşulların olağan hâle dönüştüğünü gösteriyor. Kesin olan, sosyal mesafe kuralının uzun süre devam edecek bir sağlık kuralına dönüştüğüdür. Durum böyle olunca işletmelerde yönetim kurulları beklenen normalleşme şartlarının kısa vadede mümkün olmadığı düşüncesiyle kararlarını almalıdır. Uzaktan çalışma hâlen devam ediyor ve işlerin aksamaması için yönetim kurulları gerekli tedbirleri almalı ve denetleyici rolünü daha etkin oynamalıdır. Her ne kadar aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı olsa da aşının kesin etkilerinin görülmesi için zamana ihtiyaç var. Açıklanan uluslararası raporlarda salgında vakaların son kez tepe noktaya çıkacağı, sonrasında vaka sayılarının azalacağı öngörülüyor. Aşının yaygınlaşacağı da dikkate alınırsa önümüzdeki bahar ayı ile birlikte vaka sayılarında azalma öngörülüyor. İyi senaryo dikkate alınırsa işletmelerin önünde en az 5-6 aylık kritik bir süre var. Bu sürede işletmelerin tedarikçileri, müşterileri, banka ve diğer paydaşları ile sağlıklı ilişkilerin sürdürülebilmesi için yönetim kurullarının her türlü tedbiri alması gerekiyor. Özellikle sektörel bazda risklerin ve müşteri beklentilerinin farklılaştığı düşünülürse yönetim kurullarına büyük görev düşüyor.

Salgın döneminde faaliyetleri artan sağlık, kargo ve taşımacılık, e-ticaret ve gıda perakende sektörü yöneticileri gelen talepleri karşılayabilmek için tedbir almalı. Turizm, lokantacılık, kafe, eğlence, konaklama ve kongre faaliyetleri gibi hizmet sektörleri ise en fazla etkilenen sektörler arasında. Ülkemizde bu sektörde faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunuyor. Bu işletmelerin bir kısmı tamamen turistlere hizmet veriyor. İşletme yönetimlerinin mutlaka artan vakaları dikkate alarak gerekli önlemleri gözden geçirmeleri gerekiyor. Yöneticilerin bu dönemki faaliyetlerinin birçoğunun, salgın bitse dahi devam edeceği unutulmamalıdır. Örneğin yönetim kurulu ve diğer idari yöneticilerin online toplantıları olağan hâle gelecek. Ödemelerde temassız alışveriş üst düzeyde devam edecek. Kargolarda temassız teslim yaygınlaşacak. Otellerde uygulanmaya başlanan hijyen kuralları devam edecek. 

Tüm bu gelişmeler yönetim kurullarına önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bugünlerde alınan birçok tedbirin geçici değil kalıcı hâle dönüşeceğinin bilinmesi gerekiyor. Müşterilerin mal ve hizmet alımı tercihlerinde bugünlerde alınan önlemler gelecekte de önemini koruyacak. Bu nedenle işletme yönetimleri alınan ve alınması gereken tedbirleri işletmenin politikası hâline dönüştürmelidir.

Yönetim kurullarına düşen en önemli görevlere gelince… İşletmede yöneticiler ve çalışanlar arasında fiziki mesafeye gerek kalmadan güçlü bir iletişim altyapısı oluşturulmalı. Toplantı ve ekip çalışmaları kesintisiz yapılabilmeli. Tedarikçiler ile hızlı ve güvenli görüşme kanalları oluşturulmalı. Müşterilere verilen mal ve hizmet satışında, fiziki temas gerekmeden satış yapılabilmeli. Müşterilerin talep şikâyetlerine hızlı geri dönüş sağlanabilecek altyapı oluşturulmalı.

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri