Kurumsal Yönetime Dair Bilinmesi Gerekenler

Kurumsal yönetim, bir organizasyonu yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanılan bir dizi kural, uygulama ve süreçtir. Yönetim kurulları kurumsal yönetimi belirleyen temel güçtür.

Kurumsal yönetim nedir?

Kurumsal yönetim terimi, şirketlerin nasıl ve hangi amaçla yönetildiğini ifade eder. Kurumsal yönetim aynı zamanda bir kuruluşun güç yapısını, hesap verebilirlik yapısını ve karar alma sürecini de tanımlar.

Temel olarak yönetimin ve yönetim kurulunun bir organizasyonu daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan bir dizi araçtır.

Çevresel farkındalık, etik davranış, kurumsal strateji, ücretlendirme ve risk yönetimi kurumsal yönetimin unsurlarıdır.

Bir şirketin operasyonları ve kârlılığı kötü yönetimden olumsuz etkilenebilir.

Kurumsal yönetim nasıl çalışır?

İyi yönetişimin amacı, işletmelerin tüm paydaşların (hissedarlar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum) çıkarlarının dengeli olmasını sağlamak için uygun karar alma süreçlerine ve kontrollere sahip olmasını sağlamaktır.

Kurumsal düzeyde yönetişim; sosyal, düzenleyici ve piyasa bağlamlarını göz önünde bulundurarak şirketin hedeflerini belirlemeyi ve bunlara ulaşmayı içerir.

Başka bir deyişle bu kavram, bir şirketin hedeflerine ulaşacak şekilde çalışmasını ve paydaşlarının şirkete güvenebileceğine dair güven duymasını sağlamaya yönelik uygulama ve prosedürleri ifade etmektedir.

Kurumsal yönetimde yönetim kurulunun rolü nedir?

Yönetim kurulu bir organizasyonun yönetim organıdır. Hissedarlar tarafından seçilen bir grup kişiden oluşur.

Yönetim kurulları şirket politikalarını belirler ve kuruluşun yöneticilerini denetler. İyi yönetişim sahiplik ve kontrolün ayrılmasıyla ilgilidir.

Şirket hissedarları şirketin sahibidir ancak yöneticileri şirketin faaliyetlerini kontrol etmektedir.

İdeal bir dünyada, yöneticiler hissedarları aynı hizaya getirmek için çalışmalı ve yöneticilerin çıkarları ile şirketin çıkarları en büyük öncelik olarak kalmalıdır.

Halka açık tüm şirketlerde bir yönetim kurulunun bulunması zorunludur. Özel şirketlerin sıklıkla yönetim kurulları da vardır. Kurullar genellikle yılda birkaç kez toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri nelerdir?

·        Üst düzey yöneticilerin işe alınması,

·        Yönetici performansının izlenmesi,

·        Gerektiğinde yöneticilerin görevden alınması,

·        Hisse senedi ihracının onaylanması,

·        Temettü ödemesi,

·        İç kontrollerin ve kurumsal yönetimin yönetilmesi,

·        Diğer şirket politikalarının oluşturulması.

Prof. Dr. Kadir Tuna

29.09.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri