KOBİ’lerin Kredi Kullanımında Teminat Sorunlarının Çözümü

KOBİ’lerin faaliyetleri boyunca karşı karşıya kaldıkları en büyük sorun fon temin etme sorunudur. KOBİ’lerin öz sermayeleri en önemli finansal kaynaklarıdır. Ancak işletmelerin faaliyetlerine devam ettiği ya da henüz kuruluş aşamasında dahi finansman sorunlarının çözümü adına en yoğun şekilde kullanılan yol, bir yabancı kaynak olan banka kredileridir. Uygun şartlarda kullanılan banka kredileri hibe vb. şeklinde elde edilen desteklerden daha avantajlı olmaktadır.

KOBİ’lerin ihtiyacı olan fonlar banka ve benzeri kurumlar tarafından karşılanmalı fakat banka kredisi yolu ile karşılanamayan bölüm, bir banka ya da benzeri kurumun teminatı altında devlet destek ve yardımıyla oluşabilmektedir.

Banka ve benzeri kurumların, KOBİ’lere kullandıracağı kredilerde krediyi garanti altına alacak teminatlar, kredinin kullandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Söz konusu bu durum, KOBİ’lerin temel yapılarından kaynaklanan risklere karşı bir tedbir olmaktadır ve KOBİ’ler için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sebepten ötürü kullandırılan kredilere karşılık bankalar tarafından bazı teminat ve garantiler gibi tedbirler alınmaktadır.

Genel olarak bankalardan kredi kullanılmasında KOBİ’lerden talep edilen teminatlar şu şekildedir:
  • Gayrimenkul ipotekleri,
  • Kefalet,
  • Banka teminat mektupları,
  • Altın, döviz, mevduat ve benzeri değerlerin blokasyonu,
  • Devlet tahvili, hazine bonosu ve benzeri menkul kıymetler.
KOBİ’ler genel olarak işletme ortakları ya da sahip/sahiplerinin işletmesi olarak görülmesi nedeniyle bu işletmelerin kredi kullanabilme koşullarında da etkileri ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak KOBİ’ler kredi kullanırken işletmenin faaliyetlerindeki performansı ve yükümlülüklerini karşılayabilme gücü yerine, işletme sahip ya da sahiplerinin bireysel servetleri göz önünde bulundurularak verebilecekleri garantiler dikkate alınmaktadır. Bu nedenle kredi kullanılırken bankaların talep ettiği teminat şartlarının yerine getirilmesi gereklidir.

Doç. Dr. Kadir Tuna
 

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri