İşletmenin Birinci Kuşaktan İkinci Kuşağa Devrinin Yönetimi

Aile işletmelerinde ikinci kuşak önemli ve stratejik bir konuma sahiptir. Bu dönem tam anlamıyla işletmenin geleceğini belirleyen önemli bir süreçtir. Birinci kuşak ailenin yönettiği ve sahibi olduğu, hisselerin çoğunluğunun ve kontrolünün kurucu girişimcinin elinde olduğu ve birden çok aile üyesinin işletmeye katıldığı işletmelerdir. İkinci kuşak aile işletmeleri ise ikinci kuşağın yönetimi devraldığı ve yönetime katıldığı işletmelerdir. Bu bakımdan işletmenin yönetiminde kardeşler, kardeş çocukları ve bazen de kuzenler bulunmaktadır.

Aile işletmelerinde birinci kuşak yönetimi devrederken ikinci kuşaktan kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar ikinci kuşağın yaşam süresi boyunca işletmenin sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Aile işletmelerinin temel amaçlarından birisi sürekliliklerini sağlayarak işletmeyi bir sonraki kuşağa devredebilmektir. Bu devri başarılı bir şekilde gerçekleştirmek oldukça zordur.

Aile işletmelerinde yönetimin devredilme sürecinin önemli bir bölümü olan devir planlamasının örgütsel amaçlara ulaşmak amacıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu faktörlerin gerekli önlemlerin alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu yüzden farklı kuşakların sahip oldukları yönetim anlayışlarının ve değer yargılarının birbirlerinden farklı oldukları göz önünde bulundurularak aile işletmelerinin günün rekabet koşullarının gerekliliklerine uygun olarak bir değişim göstermeleri gerekmektedir.

Aile işletmelerinde yönetimin bir sonraki kuşağa devredilmesinde ikinci kuşak aile üyeleri hem mevcut durumu korumak hem de işletmeyi daha ileri bir noktaya taşımak bakımından önemli bir sorumluluk üstlenirler. İkinci kuşak aile üyeleri bir önceki kuşaktan devraldığı mirası ilave bir çaba ve hırs ile işletmeye karşı aitlik hissi elde etmeye çalışırlar. Bununla birlikte yönetimi devralan ya da alacak olan potansiyel varisin yolu kolay değildir.Bu yüzden aile işletmelerinde, kuruluşundan itibaren işletmenin ve ailenin yapısına uygun bir devretme planının hazırlanması gerekmektedir. Çünkü aile işletmelerinde yönetimin bir sonraki kuşağa devri her işletmede farklı özellikler gösteren bir süreçtir.
 
Devir süreci nasıl yönetilmeli?

Büyüme ve gelişme dönemine girmiş aile işletmelerinde karşılaşılan sorunların çözümü için yönetimi kurumsallaştıracak ve yönetici kadroları hazırlayacak uygun plan ve programların hazırlanması gerekmektedir.

Bunun için yönetici adaylarının yetiştirilerek önceden geleceğe hazırlanması yararlı olacaktır. Geleceğin yöneticileri olarak görülen yönetici adayları aile üyelerinden seçilebileceği gibi dışarıdan profesyoneller de olabilir.

Aile işletmelerinde yönetimin devri sürecine girilmeden önce yaşanan en önemli sorunlardan birisi ikinci kuşağın yapacağı iş için herhangi bir yeterlilik testine tabi tutulmadan yönetici olarak atanmasıdır. Bununla birlikte ikinci kuşağın aldıkları eğitimin yanında bir de yapacakları işe karşı kabiliyetlerinin olup olmaması incelenmelidir. Bu yüzden de yönetime getirilecek olan kişiye işe uygun özellikler taşıyıp taşımadığı işletmeye ait belirli kriterler üzerinden belirlenmelidir. Aksi takdirde ikinci kuşağa sadece aile üyesi olduğu için herhangi bir standart aramadan sorumluluk yüklemek uzun dönemde işletmenin sürekliliğine ciddi zararlar verebilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar
  • Devir planının nasıl yapılacağına karar verilmeli,
  • Planın içeriği ve aşamaları analiz edilmeli,
  • Tarihsel planlama yapılmalı ve yol haritası oluşturulmalı,
  • Uygulanacak olan plan incelenip takip edilmeli,
  • Plan periyodik olarak gözden geçirilmeli,
  • Tam bilgilendirme yapılmalı.

Kadir TUNA

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri