Başarısız Yönetim Kurulları

Yönetim kurulunun iyi çalışması; bir organizasyonun yönetim kurulunun düzeni, üye atanması, görev ve sorumlulukları, toplantı düzeni gibi unsurların bilinçli bir şekilde planlanması ve oluşturulması anlamına gelir. Bu süreç, kuruluşun amacına, büyüklüğüne, sektörüne ve benzeri faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. İyi bir yönetim kurulu yapılandırması, şeffaf ve etkili bir yönetişim sağlar, liderlik pozisyonlarının belirlenmesi, karar alma süreçlerinin düzenlenmesi ve organizasyonun uzun vadeli hedeflerine ulaşması için önemlidir.

Yönetim kurulu üyeleri arasında cinsiyet, etnik köken, deneyim ve beceri gibi çeşitliliğin sağlanması önemlidir. Her üyenin yönetim kuruluna getirilmesi, organizasyonun ihtiyaçlarına uygun yetkinliklere sahip olmasına dayanmalıdır. Yönetim kurulu karar alma süreçleri ve toplantıları, şeffaf bir şekilde iletişim ve belgelendirme ile desteklenmelidir. Yönetim kurulunun yapısı geçerli yasa, düzenlemeler ve kurumsal yönetişim standartlarına uygun olmalıdır. Belirli bir dönem için atanmış üyeler ve görev süreleri, yönetim kurulu sürekliliği için planlanmalıdır. Yönetim kurulu üyelerinin, organizasyonun çıkarlarına bağımsız bir şekilde hizmet edebilmesi önemlidir. Yönetim kurulu üyelerinin sürekli eğitim ve gelişimine önem verilmesi, güncel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Yönetim kurulu, organizasyonun risklerini anlamalı ve uygun stratejileri belirleyerek bu risklere karşı hazırlıklı olmalıdır.

Yönetim kurulu başarısız olduğunda bazı adımlar atılmalıdır. Yönetim kurulu performansını objektif bir şekilde değerlendirin. Neden başarısız olduğunu anlamak için detaylı bir analiz yapın. Belirlenen zayıflıkları düzeltmek ve eksiklikleri gidermek amacıyla kapsamlı bir iyileştirme planı oluşturun. Organizasyon içinde ve dışında şeffaf bir iletişim stratejisi benimseyin. Paydaşlara durumu anlatın ve iyileştirme sürecini paylaşın. Yönetim kurulu üyelerini geliştirmek ve güncel konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için eğitim ve gelişim programlarına odaklanın. Gerekirse yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması veya üye değişiklikleri gibi önemli adımları atmaktan çekinmeyin. Bağımsız bir dış danışman veya uzmanın organizasyonun yönetişim yapısını değerlendirmesini sağlayarak dış perspektiften faydalanabilirsiniz. Yönetim kurulunun ve organizasyonun hedeflerini gözden geçirip bu hedeflere odaklanacak bir strateji belirleyin. Organizasyon içindeki çalışanların görüşlerine değer verin ve onların katılımını teşvik edin. İyi bir iletişim ve iş birliği, başarılı bir yönetimi destekler.

Yönetim kurulundaki başarısızlığın sorumlusu genellikle bir tek faktöre bağlı değildir ve bir dizi karmaşık etkeni içerebilir. Yönetim kurulu başkanı veya diğer üyelerin liderlik becerilerinin yetersiz olması, karar alma süreçlerinde zayıflıklar veya etkili iletişim eksikliği sorumluluk taşıyabilir. Yanlış stratejik kararlar almak, organizasyonun hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir. Üyeler arasında net görev ve sorumluluk tanımları olmaması, karar almakta veya uygulamakta zorluklara neden olabilir. Yeterli çeşitlilik ve yetkinliğe sahip olmayan bir yönetim kurulu, karar alma süreçlerinde kısıtlamalara neden olabilir. Üyeler arasında açık ve etkili bir iletişim olmaması, karışıklıklara ve hedeflerin gerçekleştirilememesine yol açabilir. Ekonomik zorluklar, sektörel değişiklikler veya beklenmedik olaylar gibi dış faktörler de yönetim kurulunu etkileyebilir. Sorumluluk genellikle paylaşılmış bir durumdur ve çoğu zaman birden çok faktörün bir araya gelmesinden kaynaklanır. Organizasyon başarısızlıkla başa çıkarken geniş bir perspektiften bakmalı ve sorunun temel nedenlerini anlamaya çalışmalıdır.

Prof. Dr. Kadir Tuna

27.12.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri