Aile Şirketlerinde İç Denetim için Yol Haritası

Birinci Aşama: Firma Çapında Risklerin Değerlendirilmesi ve Denetim Planının Hazırlanması
 
Bu aşamada kurumsal hedefler ve bu hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek kurum genelindeki riskler tespit edilmelidir. Tespit edilen risklerin yaratabileceği muhtemel etki, bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve yönetimin risk iştahı değerlendirilmelidir. İç denetimde odaklanılacak alanlar belirlenmeli ve denetim planı oluşturulmaya başlanmalıdır.
 
İkinci Aşama: Denetim Çalışmasının Planlaması ve Kapsamının Belirlenmesi
 
Denetlenecek olan faaliyetler, süreçler ve sistemler çerçevesinde kontrol hedefleri tespit edilmelidir.  Şirkette tespit edilen risklerin bu kontrol hedefleri ile karşılaştırılması sonucunda “Risk & Kontrol” matrisi oluşturulur. Bu aşamada suistimal riskleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Son olarak detaylı “Denetim Planı” ve “Denetim Programları” oluşturulması gerekir.
 
Üçüncü Aşama: Denetim Faaliyetleri
 
Denetçi şirket, süreçleri ve sistemleri anlamaya yönelik çalışma yapmalıdır.  Bu çalışmada süreç haritaları çıkarılarak, süreçler üzerinde riskler ve kontroller tespit edilir. Mevcut kontrollerin yapısı değerlendirilerek, denetim plan ve programında yapılması gereken güncellemeler yapılır. Bu aşamadan sonra test edilmesi planlanan kontroller ve detay testler yapılarak denetim faaliyetleri yürütülür.
 
Dördüncü Aşama: Raporlama
 
Potansiyel tüm bulgular tespit edilir. Bulgunun önemi ve etkileri dikkate alınarak sıralama yapılır. Bu sıralama sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar ile çözüm önerileri hazırlanır ve raporlanır.
 

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
KOBİ'lerin Kurumsallaşması

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri