Yeşil Dönüşüm ve Firma Stratejileri

Çevre ve iklim değişikliği şu an genel anlamda bütün sektörler için en önemli sorun olmakla beraber sosyal boyutu da aynı derecede önem arz etmektedir. Sosyal boyutun şirketler için kapsayıcılık olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İnsan haklarına, hayvan haklarına, çocuk haklarına ve daha birçok insani değere duyarlı şirketlerin inşa edilmesinin gerekliliği son derece önemli bir konu hâline gelmiştir. Çevreye duyarlılık konusunda artık şirketler karbon ayak izini azaltmak için profesyonel şirketlerle çalışmaktadır. Tüketiciler ürün ve hizmet seçim sürecinde tercih ettiği şirkette kapsayıcılık ve çeşitlilik görmek istemektedir. Bu seçimin doğru değerlendirilmesi hâlinde şirketler için bir fırsat alanı oluşmaktadır. Tüketiciyi anlayıp değişmek önemli olmakla beraber, zaten değişime hazır ve bunu hâlihazırda talep eden tüketici profiline uygun şirket politikaları belirlemek de önemli bir strateji olarak ortaya çıkmaktadır.

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, çevre vb. konular artık yeterince konuşulmaktadır. Ancak önemli olan gerçek bir değişim için şirketlerin CEO’ları, tedarikçileri ve çalışanları ile topyekûn bir dönüşüm geçirmesidir. Tüketiciye sormak ve ona danışmak aynı zamanda tüketicinin markaya/şirkete güvenini de tesis edecektir. Sorumlu ve sürdürülebilir bir şirket tüketici nezdinde daha iyi bir imaja sahip olacaktır. Ambalajlama ve ürün bilgisini daha ulaşılabilir yapmak, QR kod kullanmak, görme engelli bireyler için okunabilir ambalajlama gibi süreçler de şirketlere değer katmaktadır. Bu kapsamda, yapay zekânın önemi ortaya çıkmaktadır. Dünya hızlıca metaverse ve yapay zekâya önem verir hâle gelmiştir, bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bunun sebebi söz konusu alandaki potansiyelin yatırımcılar için ciddi bir fırsat olmasıdır.

Şirket politikalarında sürdürülebilirliğin öne çıkması daha az maliyete, tedarik zinciri oluşturmada daha az riske ve en önemlisi şirketlerin daha hızlı ve uzun vadeli büyümesine imkân sağlamaktadır. Sosyal medya kanalları da sürdürülebilirlik ve eğitim konularında önemli bir konuma ulaşmış, bu kanallar doğru kampanyalar ile büyük kitlelere hitap etme şansını ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan yapay zekâ kullanımı pazarlama sektöründe karbon ayak izini ciddi anlamda düşürebilmekte ve insanların kreatif yönünü çok daha etkin bir şekilde desteklemektedir.

Bu kapsamda en mantıklı yaklaşım hem tüketiciye hem şirkete odaklanmaktır. Dönüşümü iki taraflı yürütebilmektir. Geçtiğimiz son on yılda aldığımız kıyafet sayısı iki katına çıkmıştır. Çünkü şirketler tüketicileri daha fazla almaya, daha fazla harcamaya kısacası bir tüketim çılgınlığına sürüklemektedir. Dolayısıyla sürdürülebilir bir büyüme için, en temelinde şirketlerin yönetim anlayışında bir değişim olması şarttır. Dünyamızın kaybettiği her dakika geri dönülemez zararlara yol açmakta ve tüketicilerin taleplerini araştırmak, değerlendirmek gibi uzun süreçler yerine şirketlerin bakış açılarını değiştirmeleri daha kökten ve hızlı bir değişime öncülük edebilecektir.

Dr. Selim Süleyman

22.06.2023

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri