Yeni Normal ve Tedarik Zincirleri

Sosyal ve ekonomik hayatın Covid-19 salgını ile yeniden şekillendiği bir dönemde bilinmeyen unsurlar ve yüksek belirsizlik ortamının içerisinde herkes yön bulmaya çalışıyor. Salgının seyri ve diğer risklerle yeni süreçlerin daha yoğun olarak değişimi zorlayacağı düşünülüyor. Yeni iş yapma şekilleri, teknolojinin artık her alanda kullanım zeminini genişletti. Her alanda yaşanan bu süreç tedarik zinciri alanını da etkiliyor.

Çoğu ekonomi aktörünün ve kaynağının analizlerinde, Covid-19 salgını sonrasında tek merkeze bağlı tedarik zincirinin büyük risk oluşturması ve sürdürülebilir olmaması nedeniyle çeşitlendirmeye gidileceği ve üretim merkezlerinin çeşitlendirilmesi ile birlikte bölgeselleşme eğiliminin artacağı öngörüsü yer alıyor. Bu durum Çin merkezli tedarik zincirinden diğer ülke ve bölgelere doğru tedarik zincirinin yeniden oluşacağı beklentisini ortaya çıkarıyor. Bu doğrultuda ülkemizin de üretim hattı içerisinde yeni oluşacak tedarik zinciri içerisinde yer alabileceği muhtemel gözüküyor.

Salgının ilk aşaması olan bu dönemde işletmeler devlet destekleriyle ve kendi kaynaklarını kullanarak kriz yönetimi anlayışı içerisinde hayatta kalmaya çalışıyor. Yeni normal ile birlikte şekillenecek gelecek ekonomik faaliyetler de şimdiden düşünülmeli ve olası senaryolara uyumlu uygulama alanları geliştirilmelidir. Özellikle yeni tedarik zinciri ve lojistik planlamalar son derece önemli bir konuyu oluşturuyor. Yeni tedarik zincirini düşünmek için yeni normalde tüketim taleplerinin nasıl bir değişim içerisinde olacağı çok iyi analiz edilmeli ve şirketler hazırlıklarını bu doğrultuda yapmalıdır. Örneğin mesafe ve uzaklık birçok ürün ve hizmet talebini etkileyen bir güce sahip. Evimizde kullandığımız araç gereçlerden toplu ulaşım kullanma sıklığına, sosyal-kültürel faaliyetlere kadar birçok ürün ve hizmetin yeni normale göre şekilleneceği belirginlik kazanıyor.

Birçok alanda dokunmadan üretilmiş ürünlere ve internet üzerinden erişim ve satın almaya talep artma eğilimindedir. Sağlıklı ve doğal ürünlere, hijyene artan talep doğrultusunda değişen tüketici davranışları yeni iş modellerini biçimlendirecektir. Bu minvalde, temassız akıllı teslimat modellerinden ambalaj ve hijyen şartlarının gelişkin bir aşamaya doğru geliştirilmesine yönelik çalışmaların yeni iş alanları oluşturmakla beraber var olan işlerin ayrılmaz bir parçası olacağı artık net olarak gözüküyor. Son olarak şunu da belirtmeliyim ki tedarik zincirinin baştan aşağı görünür olacağı ve anlık dijital takip edilebileceği, gerçek zamanlı stok ve üretim bilgilerinin takip edileceği sistemler aranacağı düşünülüyor. Tedarik zincirinin baştan sona entegre hâlde ve blockchain teknolojisi ile şeffaf hâle getirilmesi gibi süreçleri yaşayacağımız gözüküyor.

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri