Yazılım Sektörünün Görünümü

Günümüzde yazılım, üreticiden-tüketiciye her bir noktayı otomatlaştıran, yeni hizmetler ve ürünler ile dünyayı yaratıcı bir yıkım içinden her dönemde yeniden şekillendiren en önemli araçlardan bir tanesi. Deloitte’in 2021 Ocak yılında yayımladığı raporuna göre, en büyük 10 şirketten 5’i yazılım odaklı şirketler iken diğer 5 firmadan üçünün de üst sıralarda yer almasında yazılım önemli bir rol oynuyor. Aynı raporda sektörün küresel hacminin 2019 yılında 565 milyar dolara yaklaştığı belirtiliyor.

Yazılım sektörü, yüksek katma değeri ile tüm dünyaya rekabetçi şekilde ulaşabilme kapasitesiyle önemli bir ihracat potansiyeli barındırıyor. İhracatımız içindeki payı %0,5 gibi düşük bir düzeyde bulunuyor. Diğer sektörleri etkileme gücü yüksek olan bir katalizatör sektör olarak değerlendirilebilir. Hizmet oluşturma alanında insanların boş vakitlerini eğlenerek geçirmelerine olanak tanıyan uygulamalar ve hizmetler geliştirerek yeni alanlar açabildiği gibi geleneksel hizmetleri dijitalleştirebiliyor da. Süreç kendi içerisinde hem bir genişletici etki barındırırken diğer yandan saptırıcı etki ile geleneksel pazarlardan pay alarak genişlemesini sürdürebiliyor. Bununla birlikte güvenlik, ışıklandırma ve havalandırma, trafik organizasyonları gibi hayatımızın her alanına sirayet ediyor ve giderek sektör farklı araçlar ve uygulamalar ile hayatımıza tesir ederek hayatımızı kolaylaştırmak ve daha eğlenceli kılmak için genişliyor. Bilginin yayılma hızını artırarak ve çalışma araçlarını zenginleştirerek iş hayatını daha verimli hâle getirirken diğer yandan da otomatlaşmanın önünü açarak çok ciddi bir işsizliğe neden olduğunun gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Covid-19 pandemi şartları altında özellikle yazılım sektöründe, bulut ve yapay zekâ analizi alanlarına büyük bir ilgi artışı gerçekleşti. Firmalar iş süreçlerini uzaktan organize edip, gerçekleştirmek ve denetlemek için süreci tamamen her noktadan ulaşılabilir hâle getirirken öte yandan taleplerini ve üretimlerini ellerindeki verilere göre şekillendirmek amacıyla yapay zekâ analiz metodlarına başvurmaya başladılar.

Statista’nın 2021 yılı raporuna göre 2021 yılında yazılım piyasasının 571 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Özellikle uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve uzaktan aktivitelerin artması bunda etkili oldu. Sektörün 2025 yılında 800 milyar dolarlık bir hacme ulaşması ile %40’lık bir artış yakalanabileceği değerlendiriliyor. Sektörde hâkim değişimlere bakıldığında, özellikle geleneksel biçimde tek seferlik satış yöntemi ile gerçekleşen yazılım ticaretinden daha çok hizmet yazılım yöntemi olarak ifade edilebilecek belirli periyotlar ile kiralanabilen, üye olunabilen, ihtiyaca göre yükseltmeler ve ekstra özellikler eklenebilecek daha esnek bir yapıya geçiş yapıldığı gözlemleniyor.

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri