Yapısal Analizlerden Stratejik Düşünceye...

Yapı/sistemler düzeyinde düşünmek; olayların sistematik olup olmadıklarının da ötesine giderek olayları doğuran, üreten yapılar, sistemler düzeyinde inceleme yapmaktır. Diğer bir ifade ile davranışlar düzeyinde trendler ortaya çıkarılmaya çalışılırken yapı/sistemler düzeyinde bu trendlerin oluşmasını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlayan temellere inilmeye çalışılır. Bu düzeyde proaktif davranmanın da ötesinde olayları doğuran, üreten yapı/sistemler etkilenmeye, kontrol edilmeye, değiştirilmeye ve arzu edilen bir formda yeniden oluşturulmaya çalışılır.

Yapısal düzeyde düşünmenin önemli olmasının nedeni, davranışların temelinde yatan nedenlerin değiştirilebilme imkânından ileri gelir. Yapı, davranışı üretir ve temeldeki yapıları değiştirerek farklı davranış düzenleri üretebilir. Bu anlamda yapısal düzeyde düşünme özünde üreticilik taşır. Dahası, insana özgü sistemlerde, sistemdeki karar vericilerin çalışma politikalarını kapsadığı için kendi karar alma mekanizmamızı yeniden şekillendirmek, sistem yapısını da yeniden şekillendirecektir.

Günübirlik olaylar ve tepkiler, bizim olayların gerisindeki uzun dönemli değişme öngörülerini görmekten ve bu öngörülerin nedenlerini anlamaktan uzaklaştırır. Bugün hem kurumların hem de toplumların rekabet avantajı elde edememesinin birincil nedeni ani olaylar değil, yavaş ve tedricî kademeli süreçlerden kaynaklanmaktadır. Karar verme konumunda olanların düşünmesinde olaylar yerine süreçler analiz ediliyorsa ancak stratejik düşünceden bahsedilebilir.

Örgüt içerisindeki ve çevresindeki trendleri ve yapıları göremeyen kurumlar, tepkici olmaya mahkûm olacaklardır ve buna bağlı olarak da uzun vadeli rekabet avantajı yaratmaya yönelmek yerine günü kurtarmaya çabalayacaklardır. Ancak uzun trendleri keşfeden ve yapısal çözümlemelerde bulunan kurumlar geleceklerini inşa etmede başarılı olacaklardır.
 
Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri