Vizyoner Zihin Yapısı

Uzun vadeli etkililik, geleceği tahmin etmeyi gerektirir. Bir sonraki nasıl olacak? Gelecek nesil ihtiyaçlar neler olacak? vb. Henüz gerçekleşmemiş bu soruların cevaplarını tahmin edebilmek yaratıcılığı gerektirir, fakat yaratıcılık tek başına yeterli değildir. Yarını öngörerek bugün ne yapacağımızı planlamak, yaratıcılıkla birlikte risk alabilme kabiliyetini gerektirir.

Geleceğin değişen ihtiyaçlarını resmederek buna göre proaktif bir biçimde organizasyonu konumlandıran kişiye vizyoner denir. Eğer plan doğru bir biçimde hayata geçirilirse organizasyon geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermek için hazır olmuş olacak, bu da uzun vadede etkililiği getirecektir.

Vizyonerlik planlama yapmaya benzer ancak bu, yarın ne yapılacağına karar vermek demek değildir, aksine yarın ne olacağını tahmin ederek bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. Geleceği öngörebilmek için yaratıcı olmalısınız. Hazırlanabilmek için geleceğin neye benzeyeceğini hayal etmeye ihtiyacınız var.

Yaratıcı insanlar günümüz dünyasının puslu havasına rağmen geleceği görebilirler. Fakat bunu yapabilmek için bizim elimizde yalnızca sınırlı sayıda ve geçerliliği sürekli değişime maruz kalan bilgiler vardır. Diğer bir değişle resmin sadece küçük bir kısmını görebiliyoruz. Fakat sis hareket ediyor ve resmin görebildiğimiz yerleri de zamanla kayboluyor. Yaratıcı insanlar, bu küçük bilgileri bir yap-bozun parçaları gibi kullanıyor ve bütün resmi hayal ederek eksik parçaları tamamlıyorlar.

Tekrar etmekte yarar var; yaratıcılık tek başına yeterli değildir. Gelecek hayali doğrultusunda aksiyona geçmek için birisinin risk alması gerekiyor. Koşulların hızla değiştiği günümüz dünyasında, yönetimin dikkatli davranma eğilimi reaktifliği kaçınılmaz bir şekilde beraberinde getirmektedir.
 
Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri