Şirket Yönetiminde Performans Değerlendirmesi

Performans değerlendirmesi, bir çalışanın iş performansını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, çalışanın işle ilgili becerilerini, yeteneklerini ve başarılarını değerlendirmeyi içerir. Ancak performans değerlendirmesi sürecinde çeşitli hatalar yapılabilir ve bu hatalar sürecin etkinliğini ve doğruluğunu olumsuz etkileyebilir. Performans değerlendirmesi sürecinde yapılan bazı yaygın hatalar, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunları çözme yollarına kısaca göz atalım.

Öznel değerlendirme: Performans değerlendirmeleri genellikle yöneticiler tarafından yapılır ve bu, değerlendirmenin öznel olmasına neden olabilir. Yöneticilerin kişisel önyargıları, değerlendirmenin sonuçlarını etkileyebilir. Bu sorunu çözmek için performans değerlendirmeleri objektif ve ölçülebilir kriterlere dayanmalıdır.

Halo etkisi: Bu, bir yöneticinin bir çalışanın belirli bir özelliği veya davranışı nedeniyle tüm performansını olumlu veya olumsuz bir şekilde değerlendirmesi durumudur. Bu sorunu çözmek için yöneticilerin her bir performans kriterini ayrı ayrı değerlendirmesi ve genel performans değerlendirmesini bu ayrı değerlendirmelere dayandırması önemlidir.

Geçmiş performansın göz ardı edilmesi: Yöneticiler genellikle en son gözlemlenen performansı değerlendirme eğilimindedirler, bu da geçmiş performansın göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu sorunu çözmek için performans değerlendirmeleri belirli bir zaman dilimini kapsamalı ve bu süre zarfında gözlemlenen tüm performansı değerlendirmelidir.

Yetersiz geri bildirim: Performans değerlendirmesi süreci, çalışanlara performansları hakkında geri bildirim sağlama fırsatıdır. Ancak bu geri bildirim genellikle yetersiz olabilir veya hiç verilmeyebilir. Bu sorunu çözmek için yöneticilerin çalışanlara düzenli ve yapıcı geri bildirim sağlaması önemlidir.

Performans değerlendirmesinin amaçları: Performans değerlendirmesi sürecinin amacı, çalışanların performansını ölçmek ve değerlendirmek, onlara geri bildirim sağlamak ve onların gelişimine yardımcı olmaktır. Ancak bu amaçlar genellikle göz ardı edilir ve performans değerlendirmesi süreci, bir ceza veya ödül mekanizması olarak kullanılır. Bu sorunu çözmek için performans değerlendirmesi sürecinin amacının açıkça belirlenmesi ve bu amaçlara uygun olarak uygulanması önemlidir.

Eğitim ve destek eksikliği: Yöneticiler genellikle performans değerlendirmesi sürecinde yeterli eğitim ve desteği almayabilirler. Bu, hatalı değerlendirmelere ve sürecin etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için yöneticilere performans değerlendirmesi süreci hakkında düzenli eğitim ve destek sağlanmalıdır.

Sonuç olarak performans değerlendirmesi süreci karmaşık ve zorlu olabilir, ancak bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi hem çalışanların hem de örgütlerin başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hataların ve sorunların farkında olmak ve bu sorunları çözme yollarını uygulamak, performans değerlendirmesi sürecinin etkinliğini ve doğruluğunu arttırabilir.

Dr. Selim Süleyman

31.08.2023

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri