Sanallaşma ve Tüketim

Bir görünümün, göstergenin kendisini gerçek olarak göstermesi, kendini gerçekliğin yerine koyması o olay veya eşyayla ilgili anlamı farklılaştırabiliyor. Daha açık anlaşılması için örnek verecek olursak televizyon veya internetten sunulan bir tabiat manzarası ile o tabiatın içinde olmak bir değildir. Bir ormanda yürüyüşe çıkmanın getirdiği zorluklar ve mücadele edilmesi gereken engeller sanal dünyanın içerisinde yoktur. Ve sanallığa alışılan bir dünyada tatmin ve talepler de insanı zora sokmadan karşılanan göstergeler ile gerçekleşir. Eşya veya insanla ilgili bilgi edinmenin yolu direkt iletişimle mümkün oluyordu. İnsan ve eşyayla iletişime geçerek bilgi sahibi oluyorduk. Kendi kendimize soralım günümüzde hangi araçları kullanarak bilgi edinmeye çalışıyoruz? Öğrenmek istediğimiz ile aramıza hangi aracılar giriyor? Hangi göstergeler müdahale ederek gerçekliği dönüştürüyor ve yerine gerçek olarak kendisini koyuyor?

Çoğu icat ihtiyaçlardan değil hayallerden, daha fazlasını istemekten doğmuştur. Günümüzde istekleri kamçılayan, yönlendiren gerçek eşya veya tatminler değil sanal ortamlarda oluşturulan imaj ve semboller olmaktadır. İphone sadece bir cep telefonu değildir. Cep telefonundan daha baskın tarafı sanal olan imaj ve sembollere her an ulaşılabilir bir altyapıyı kolayca insanlara sunmasıdır.

Teknoloji insanı gerçek olarak inandığı bir ortamın içerisine yerleştirir. Esasında kurgusal bir dünyadır. Haber programlarında aktarılan görüntü ve bilgiler bir imaj ve göstergeler dünyasından geçit töreni düzenler. Göstergeler gerçekliği oluşturur. Medya aracılığıyla sunulanın haricinde gerçeklik dünyamızda azalmıştır.

Günümüzde tüketimin amacında ihtiyacın karşılanması değil prestij ve statü daha fazla ön plana geçmiştir. İletişim araçları, farklı ve yeni ürünler tükettikçe diğerlerinden kendimizi ayıracağımız gibi bir yanılgıyı pompalar. Gösterişin ağır bastığı Türkiye gibi ülkelerde kolaylıkla elde edilebilen tüketim üzerinden sanal tatminler hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Artık tüketim üzerinden şekillenen suni ihtiyaçların karşılanma usulü imgeler ve göstergeler üzerinden gerçekleşmektedir. Bize sunulan ve bizim de kabul ettiğimiz bu dünyada gerçekliğe dair izler silikleşmiştir. TV programları üzerinden internet üzerinden sunulan dünyanın içerisinde her şey vardır; Kültür, din, cinsellik, bilim, eğlence, korku, aile, ekonomi, siyaset, ağaç, su vs. Artırılmış bir gerçeklik içerisinde sunulan bu dünya gerçeğini aratmaz olmuştur. Bu dünyanın içerisinde insanlar daha kolay ve hızlı bir şekilde tüketim kararlarını değiştirir. İşte böyle bir ortama şirketlerimizin hazır olması hayati bir konudur.
 

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri