Kurumsal Ataleti Yenmek

“İşletme sahibi”nin günümüz koşulları içerisinde hedeflerine ulaşabilmesi için etkili planlar hazırlaması ve bu planları ilgili taraflarla paylaşması gerekmektedir. Ancak iyi bir plan hazırlamak kadar kritik olan diğer bir konu da, hazırlanan plan doğrultusunda kendisi başta olmak üzere, tüm organizasyonu tek yumruk olacak şekilde aksiyona (eyleme) geçirebilmektir.

Pragmatik zihin yapısındaki önemli nokta, liderin değişen ve değişmeyen şeyleri tanımlaması, organizasyonun dikkatini değişim için eyleme odaklamasıdır. Bu sayede de değişimi en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirmesidir. Diğer yandan lider, değişmeyen hususların varlığını aynı şekilde devam ettirmesi için özen göstermelidir. Özetle düşünce ve eylem birbiri ile uyumlu bir şekilde organizasyon içindeki akışına devam etmelidir.

Değişmek için eyleme geçmek gerekir. Eyleme geçmenin önündeki en büyük engel de, fizik biliminde “eylemsizlik hâli” olarak tanımlanan, atalettir. Atalet kişisel gelişim terminolojisinde “amaca yönelik eyleme geçmeme” demektir. Yıllardır başarılı olmak için hayaller kuran, hedefler koyan, planlar yapan ama bir türlü ilk adımı atamayan kişilerin sorunu da atalet hâlinde yaşıyor olmalarıdır.

Bireysel atalette olduğu gibi kurumsal atalet, bir organizasyonun amaç ve fonksiyonlarını yerine getirmek için harekete geçerken ve kurum dışında gelişen durumlara tepki verirken geç kalması, yavaş olması, rakiplerinin gerisinde kalmasıdır. Bir kurumun çalışanlarından o kurumun ataletli olup olmadığı anlaşılır. Kurumsal atalet, bir kurumun eylem yeteneğindeki yetersizliği, zayıflığı ve yavaşlığı ifade eder. Kurumsal ataleti tanımak için, bakılması gereken yer şirket çalışanlarının hâl ve hareketleridir. Çünkü atalet insan beyninde ikamet eder.

Ataletli şirketler esnek değil katı, dinamik değil durağan, motive değil demotive, kendini yenileyen değil, kendini tekrarlayan yapıya sahiptirler. Ataletli şirketler geçmişe odaklıdır, çevik şirketler geleceğe. Ataletli şirketler bol bol sorun üretir, çevik şirketler ise sonuç. Hızlı ve esnek olmak, değişimden korkmamayı, kendini düzenli olarak yenilemeyi, belirsizliğin getirdiği fırsatlardan yararlanıp tehlikelerden korunmayı, rekabet üstünlüğü sağlamayı, müşteri beklentilerini doğru okuyabilmeyi
sağlayabilmektir. Kurumsal çevikliği ve çevik şirket olmayı değerli yapan da budur.

Kurumlar; olanları gerçek zamanlı algılama, algıladığını hızlı yorumlama, yorumlama sürecinin sonunda hızlı ve doğru karar alma, aldığı kararları hızla yorumlayabilme, uyguladığı bir projeyi sonuna kadar takip edip sonuçlandırma, elde ettiği sonuçlardan ders çıkarma yeteneklerini geliştirerek ataleti yenip çevik bir yapıya kavuşabilir.
 
Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri