Kümelenme Modelinin Bölgeye ve İşletmelere Faydaları

Esnek ve sürdürülebilir yapıları ile ekonomik değerleri göz önünde bulundurulduğunda bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen hepsi KOBİ'lerin doğması, büyümesi ve sürekliliği için uygun ortamı hazırlayacak politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Günümüzde küçük işletmelerin gelişebilmek ve rekabetçiliklerini artırabilmek için güçlü ortaklıklar kurmaktan, kümelenme yolu ile rekabetçiliğini artırmaktan başka alternatifleri yoktur.

Oluşturulacak bir kümelenmenin rekabet gücü yaratması, uzun dönemli geleceği güven altına almaya katkı yapabilmesi için uluslararası rekabet koşullarına uyumu kolaylaştırması, uyum maliyetlerini düşürmesi gerekir. Bunun için kümelenme bir araç olarak kullanılmalıdır.

Kümelenme modelinin bölgeye yönelik katkıları şu şekilde sıralanabilir:
 • Bölgedeki iş yerlerinin birikim yeteneğini korumak, geliştirmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve işletmelerin uzun dönemli yaşam ömürlerini güven altına almak,
 • İş yerleri arasında karşılıklı -bağımlılık ilişkileri kurarak- fırsatları en iyi değerlendiren, tehlikeleri de en düşük maliyetle karşılayan akılcı temel üzerine kurulan bir küme modeli kurmak,
 • Model alınacak işletmelerin yaptıklarına bakıp kendi işletmesini ona göre değiştirme fırsatları sağlayacak bir yapı oluşturmaya çalışmak,
 • Bölgedeki firmaların rekabet gücü yaratması, uzun dönemli geleceği güven altına almaya katkı yapabilmesi için uluslararası rekabet koşullarına uyumu kolaylaştırmak, uyum maliyetlerini düşürmek,
 • Hem klasik anlamdaki üretim girdilerine erişebilme imkânını artırmak hem de merkezi ve yerel yönetimlerin sağladığı teşvik vb. olanaklardan azami şekilde faydalanabilecek bir seviyeye gelmesini sağlamaktır.
Diğer yandan kümelenmenin işletmelere sağlayacağı faydalar ise şunlardır:
 • ? Yeni ve tamamlayıcı teknolojiye erişimi kolaylaştırmak,
 • ? Sinerji ekonomisini ya da karşılıklı bağımlı faaliyetler ekonomisini elde etmek,
 • ? Riskleri yaymak,
 • ? Tedarikçiler ve kullanıcılar ile ortak AR-GE çalışmaları yapmak,
 • ? Rekabeti düşürebilmek için savunmacı bir yaklaşım,
 • ? Tamamlayıcı varlık ve bilginin birleştirilmiş kullanımından sağlanacak karşılıklı faydaları elde etmek,
 • ? Öğrenme sürecini hızlandırmak,
 • ? İşlem maliyetlerini düşürmek,
 • ? Pazar içinde giriş bariyeri oluşturmak ya da bariyerlerin üstesinden  gelebilmek,
 • ? Tecrübeli bir iş gücü havuzu oluşturabilmek
olarak ifade edilebilir.
 

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri