KOBİ’lerin Yeni Şartlara İntibakı

Pandemi nedeniyle büyüme oranında meydana gelen yavaşlama ile özellikle; düşen gelir artışı, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve kredi ödemelerinde yaşanan sorunlar kanalı üzerinden ekonomik birimlerimiz etkileniyor. Ülke olarak temel amacımız aksayan, sağlıkta olduğu gibi ekonomide de hasta olan taraflarımızı tekrar sağlıklı hâle getirmek olacaktır.
 
OECD’ye göre 2000-2005 yılları arasında ortalama %2,4 olan verimlilik büyümesi 2010’dan sonraki süreçte ortalama %0,5’lik büyüme seviyesine takılıp kalmıştı. Özellikle büyük firmalar ve KOBİ’lerimiz arasındaki verimlilik sektörlere göre farklılık göstermekle beraber %40 ile %60 arasında değişiyor.
 
Verimliliğe dikkat çekmemin iki nedeni var. Birincisi KOBİ’lerin işe yararlılığı kanıtlanmış yöntemlere ve teknolojilere adapte olma hızları daha yüksek. İkinci neden, KOBİ’lerin büyük işletmelere göre büyüme oranları bu sayede daha yüksek oluyor ve bu durum ekonomiye bir dinamizm katıyor. Kısacası sağlığını yitiren bünyenin en hızlı şekilde ayağa kalkabilmesi KOBİ’lerimize bağlı. Özellikle döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü eğilim KOBİ’lerimizin yatırım kararlarını ötelemiş durumda. Bunun sürmesi bahsettiğimiz verimlilik farkının büyük şirketler lehine daha da açılmasına neden olacak gibi gözüküyor.
 
Dünya çapında KOBİ’lerin büyük işletmelere göre en büyük eksikliklerine bakıldığında ilk sıralarda; kalifiye eleman, teknolojik uyarlama, finansmana erişim ve yönetim uygulamaları/yöntemleri yer alıyor.
 
Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik devletin çeşitli destek ve teşvikleri bulunuyor. Ancak piyasanın pandemi ve diğer küresel belirsizlikler nedeniyle yatırım ve iş fırsatlarındaki cazibeyi azaltması, verilen desteklerden beklenilen katma değeri de olumsuz etkiliyor. Bu nedenlerle yaşadığımız sürecin ihtiyatlı bir şekilde yönetilip firmaların yeni teknolojilere intibak ve yeni iş fırsatlarını yakalamaya yönelik çaba içerisinde olmaları uzun vadede faydalarına olacaktır. Özellikle KOBİ’lerimizi, piyasa dinamiklerinin ne yöne doğru meyillendiğine odaklanıp, hangi işlerin, hangi iş modeli ile gerçekleştirilebileceği üzerine daha fazla düşünmeye ve araştırmaya davet ediyorum.

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri