KOBİ’LER İçin Dijital Ticaret

Dijitalleşmeyle karşımıza çıkan fırsatlara bakıldığında, sınır ötesi e-ticaret ile KOBİ’ler, küresel değer zincirlerine ve uluslararası pazarlara erişme olanağına sahip olabiliyor. Dijital platformlar ve çevrimiçi ödemeler aracılığıyla küresel müşterilere ulaşabiliyor, yeni pazar ve müşteriler ile irtibata geçebiliyor. Böylelikle İhracat pazarlarına daha kolay ulaşım imkânı buluyor, finansman, iş yapma bilgisi, hızlı erişim imkânı fırsatları elde ediyor. E-ihracat bir imkân olarak karşımıza çıkmakta, bu kapsamda birtakım dijital altyapı sağlama, insan kaynağı yetiştirme, altyapı iyileştirme, düzenleyici çerçeveyi çizme ve uluslararası ilişkilerde e-ihracatı ve e-ticareti ele alma konularıyla firmalarımızın gündemini oluşturmaktadır. Böylelikle Türkiye için e-ticaret gelecekte ülke ihracatında en önemli kalem olacaktır.

Ürün güvenliği konusuna ilişkin, e-ihracatla ilgili yapılan anketlerde neden insanların internet üzerinden alışveriş yapmadığı konusunda en önemli hususun, tüketici güveni olduğu gözükmektedir. Bu güvenin nasıl tesis edileceği üzerinde özellikle KOBİ’lerin üzerinde düşünmesi ve ürünlerine ilişkin güven oluşturması gerekmektedir. Güven ile birlikte internette e-ticaret ve e-ihracat artacaktır. E-ihracatın artması için ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapılmakta, e-ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla lojistik yatırımların yüksek yardımlarla desteklenmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. KDV iadeleri konusunda süreçlerin iyileştirilmesi adına önemli adımlar atılmakta olup, ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun taslağı olarak meclise sunulmuştur. Yine ülkemizde e-ihracat firma sayısının artırılması ve mikro girişimcilerin e-ihracatçı olmasının sağlanması anlamında kamu tarafından da çalışmalar yürütülmektedir. Diğer yandan e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirliklerinin yapılması, e-ticarete özgü lojistik çözümlerin geliştirilmesi, uluslararası kabul görmüş ödeme sistemlerinden KOBİ’lerin yararlanmasının sağlanması, KOBİ’lerin dijital okuryazarlığının artırılmasına yönelik kamu ve diğer kurumlar tarafından çalışmaların yapılması önemlidir.

Dijital pazarlama alanında sınır ötesi e-ticaret hedef pazar müşteri ihtiyaçları kapsamında KOBİ’ler tarafından sosyal medya takibi ve e-ticaret platformları aracılığıyla pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. KOBİ’lerin E-ticaret sitelerinin neler yaptığına, ödemelerde online veya offline olarak tercihlerine, sektörel olarak neler yapılabileceğine, elektronik pazar yeri açma hususuna, hedef pazarlara giriş stratejileri, swot analizi, satışları destekleyecek uygun web sitesi bulunmasına, hedeflere yönelik iletişim, reklam materyallerine, hedef pazarların e-ticaret yasalarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar son derece önem arz etmektedir.
 

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri