İş Fikrini Hayata Geçirirken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Bazı Hususlar

Her girişimci öncelikle bir ana konu seçmelidir. Konunun hızlı büyüyen bir içeriğe sahip olması, girişimcinin önüne fırsat açması açısından son derece önemlidir. Ürün veya iş fikri her ne kadar iyi de olsa eğer bulunduğu pazarın ihtiyacını karşılamıyorsa, ya insanların öyle bir ihtiyacı yoktur ya da bu yönde bir ihtiyacın ortaya çıkması için yıllar geçmesi gerekir.

Seçim yaparken geçmiş iş tecrübelerinin yön gösterici bir nitelikte olduğu göz ardı edilmemelidir. Ana konunun belirlenmesinin akabinde ana konuya bağlı olarak bir alt dalı seçilerek iş fikri daha somut bir hale getirilir. Alt başlık iş fikrinin yer aldığı piyasayı daha somut olarak görmemizi sağlar. Böylece pazarın büyüklüğü ve rakiplerin durumu ortaya çıkartılır.

Yeni girişimcilerin en büyük kaynağı kendisinden önce başarılı olmuş diğer girişimcilerin iş tecrübeleri, çevreleri ve finansal kaynaklara olan ulaşımıdır. Bu faktörler iş fikrinin hayata geçirilmesinde önemli başvuru kaynaklarıdır. Diğer bir husus ise girişimin icra edileceği piyasanın, ülkenin temel altyapı özellikleridir. Nitelikli insan kaynağı, hızlı büyüme hedefini destekleyecek yatırımcı ortamının zayıflığı, iş ortakları, paydaşlara ulaşım kolaylığı, ticaret kanunun ve iş kurulumunun zorluk derecesi, faturalama sisteminden ödeme sistemine kadar iş yapmayı kolaylaştırıcı hususlar bir iş fikrinin hayata geçirilmesinde dikkat edilmesi gereken konulardır.

Girişimci kendi cesareti ve özgüveni ile birlikte duygusal motivasyonunu sağlarken aynı zamanda soğukkanlı bir şekilde yukarıda belirttiğim hususlar ve benzerlerini analitik bir bakış açısıyla incelemeli ve kararlarını bu değerlendirmelere göre vermelidir.

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri