Güzellik Merkezi açma şartları ve finansman olanakları

Güzellik merkezi açmak için yapacağınız başvuruda aşağıdaki belgeler gerekmektedir. Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’den alınmıştır Sağlık kuruluşunu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe (kastedilen müdürlük sağlık müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Dilekçeye ekli dosyada; a) Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres, b) Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli mimar tarafından onaylı krokisi, c) Sağlık kuruluşu bir şirket tarafından açılacak ise ticaret sicili gazetesinin ve şirket ortaklarının son durumunu gösteren yetkili mercilerden alınan belgenin bir örneği, d) Sağlık kuruluşunda Yönetmelik ekinde belirtilen bulundurulması zorunlu araç, gereç ve malzemelerin asgari nitelik ve miktarlarını gösteren mesul müdür tarafından düzenlenen liste, e) Sağlık kuruluşunda çalışan tüm personelin kuruluşta icra edeceği işe göre diplomalarının, kurs belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının suretleri ve iki adet vesikalık fotoğrafları, f) Çalışan tabiplerin diploma veya varsa uzmanlık belgelerinin birer örnekleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları, g) Sağlık kuruluşu bünyesinde bulundurulacak elektroterapi cihazları, ultrasound, pasif jimnastik, lifting cihazları, laser epilasyon cihazları vb. cihazların sahip oldukları yerli üretim için T.S.E. belgesi, ithal cihazlar için o ülkede kullanılıp satıldığına dair ilgili sağlık otoritelerince onaylı sağlık sertifikalarının orijinal belgeleri ile Türkçe tercümelerinin birer örneklerinin, bulundurulması şarttır. Güzellik merkezi ile güzellik salonu arasındaki fark nedir? • Merkezde epilasyon biriminde lazer epilasyon yapılabilir, güzellik salonunda yapılamaz. • Merkezde mesul müdür tabip, güzellik salonunda güzellik uzmanı olmak zorundadır. • Güzellik uzmanının ve hekimin yapacağı işlemler birbirinden farklıdır • Güzellik merkezinde zayıflama birimi kurulabilir, güzellik salonunda kurulamaz. • Merkezde hekimlere izin verilen işlemler yapılırken, yani hekimlerin uzmanlık alanları dahilindeki tedavi hizmetleri verilirken, güzellik salonlarında aynı işlemler yapılamaz. Güzellik salonunda çalışan güzellik uzmanında aranan şartlar nelerdir? Güzellik uzmanı, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanunu kapsamında güzellik uzmanlığı meslek dalında ustalık belgesine sahip olan kişiler ve bu konuda lisans veya önlisans eğitimi düzeyinde diploması olanlar ile yurtdışında gördükleri eğitimlerinin ilgili mevzuat uyarınca denklikleri kabul edilmiş olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.. Herhangi bir kişi güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşu açabilir mi? Herkes bu tür işyerinin sahibi olabilir ancak kendisi güzellik uzmanı değilse, güzellik uzmanı olarak çalışamaz ve yönetici olamaz. Güzellik salonları güzellik uzmanının, güzellik merkezleri ise hekimin yöneticiliğinde çalıştırılmak zorundadır. Güzellik Merkezi açmanın daha kolay bir yolu var mıdır? Açacağınız güzellik merkezini franchising modeliyle de açabilirsiniz. Franchising bir çeşit bayiliktir. Sizden belirli bir ücret alırlar (genelde aylık oluyor), bu şekilde büyük güzellik merkezleri zincirlerinin temsilcisi olursunuz. Bu size onların marka bilinirliğinden ve olumlu imajlarından yararlanma imkanı sağlar. Onların tecrübelerini kullanabilirsiniz. Tabii ücret dışında her firmanın kalitesini korumak için sizden talep edeceği koşullar olacaktır, işyerinizle, çalışanlarınızla, ekipmanlarınızla ilgili. İnternette araştırarak, arama motoruna “güzellik merkezi franchising” yazarak bu iş modelini kullanan güzellik merkezi zincirlerine ulaşabilirsiniz. Estetik ve güzellik hizmetleri sektörünün piyasa hacmi ve büyüme potansiyeli nedir? Ülkemizde henüz yeni tanınmaya başlanan bu piyasanın yurtiçindeki hedef kitlesi 20 milyon kadın. Şimdilik bu sektörün Amerika’daki rakamsal büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar olmakla birlikte, 5 yıl sonra bu sektörün dünya çapında bir trilyon dolara yükselmesi hedefleniyor. Sadece bu bilgiler ışığında dahi güzellik merkezi açmak oldukça makul bir iş olarak görünüyor. Son bir kaç yılın en çabuk gelişen, en hızlı büyüyen piyasanın büyüme oranı yılda yüzde 500 olduğu ortaya çıkmış. Yani piyasa her yıl kendini ALTIYA katlamaktadır. Franchising usulüyle başvuracağım firmalar bulunmakta mıdır? Bu alanda bir çok firma bulunmaktadır. En önemli iki tanesi hakkında kısa bilgi verelim: Neobodica Bu marka, Güney Kore sağlıklı zayıflama ve güzellik sektöründeki tüm yenilikleri Avrupa’ya sunan bir zincir. büyük metropollerdeki yaşamdan kaynaklanan kimi sağlık problemlerinin çözümünü öncelikli olarak hedef alan şirket dinç ve mükemmel bir bedene kavuşmanızı görev edinmiş. Bostancı, Maltepe ve Göztepe’de merkezleri olan şirket, ülkemizin her yerine bayilikler verecek. 150 bin lira yatırım maliyeti ve 13-14 bin lira işletme giderini hesaba katarak, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde merkezinizi açmak için başvuruda bulunmanız ve kadınların aklını başından alan bu sektöre adım atmanız pekala mümkün. Üstelik yatırdığınız para bir yıl içinde size geri dönmekle birlikte, aylık kazancınız ise 30-40 bin TL civarında olacak. Başvuru için: 0 216 467 38 11 Footbreak Özellikle ayak sağlığı alanında servis verecek olan Footbreak, Tai ayak masajı ile rahatlamayı temin eden çayların satıldığı bir mağaza anlayışına sahip. Dünyada ilk olan bu ticari anlayış, müşterilerinin streslerinden arınarak rahatlamalarını sağlıyor. İstanbul Metrocity’de ilk bayiliğini hizmete sunacak olan Footbreak’in, ikinci şubesi önümüzdeki ay Antalya’da açılacak. Ülkemizde ve dünyada bir marka zinciri olmayı hedefleyen bu marka, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ile yurtdışında Rusya ve Almanya’da bayilik vermeye hazırlanıyor. AVM’ler, fuarlar ve havaalanları bu işin yapılabileceği en uygun alanlar. 100-120 bin dolar yatırım maliyetine karşılık aylık kazancın da 40 bin doları bulacağı tahmin ediliyor. Başvuru için: 0242 312 12 72
 

Dündar Murat Demiröz
 

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri