Girişimcilikte Rol Bilinci

Girişimcilerin karakteristik davranış özelliklerinden yola çıkarak öncelikle kimlik ve kişilik özellikleri ortaya çıkartılmalıdır. Kimlik ve kişiliğin birleşiminden ise roller ortaya çıkar. Girişimcilerin özelliklerine bakacak olursak; kâr getiren örgütsel yetenekler, sıkı çalışma, planlama ve strateji belirleme, rekabetin doğasını anlama, ortamın, etrafın sınırları içerisinde kâr elde edecek şekilde konum alma, geleceğe ilişkin öngörülebilir planlar yapma vb.

Bu özelliklerden yola çıkarak tüm dünyaya bir pazar ve fabrika yeri gözüyle bakmak, ülke nüfusu yerine alıcı sayısına odaklanmak, ülke ve dünya ticaretini dünya halkının gereksinimlerini ve istemlerini karşılayacak biçimde kurmaya çalışmak girişimcinin en bariz özelliğidir. Bu kapsamda kendine sorduğu temel sorular;

1- Faaliyet gösterdiği yerin ne gibi önemli ham maddeleri var ve girişim bunlara ne kadar bağımlıdır?
2- Ne tür bir iş gücü var ve kaça çalışırlar?
3- Şu anda ve gelecekte şirketin mallarını alabilecek paraya sahip kaç alıcı var?

Bu sorulara girişimci kimlik ve kişiliğinin oluşturduğu rol bilinci üzerinden cevap verip iş yapma tarzını geliştirir. Kimliğin tanımı kısaca kendimize biçtiğimiz değerdir. Kendimizi nasıl görüyoruz, hangi konumda olduğumuzu düşünüyoruz, ne olduğunda mutlu oluyoruz? Para kazandığımızda varlıklı olduğumuzda kendimizi daha güçlü ve özgür olarak mı görüyoruz? Başarılı olmanın getirdiği haz bizim değer dünyamızı çeşitlendirip renkli hâle mi getiriyor?

Girişimci, risk alıp cesaretle iş yapıp para kazanmayı öncelikli bir kimlik tanımlaması içerisine yerleştirir. Ardından başarı ve gurur için çalışmak ve girişimde bulunmak ister. Kimlik tanımı girişimci için hayatta kalma refleksi içinde yapılır. Kimlik tanımının farkında olmak ve değişen şartlara göre yorumlamak girişimcinin rolünü sağlıklı oluşturmasını sağlar.

Kişilik ise etrafın, başkalarının bizi nasıl gördüğü ve bize biçtiği değerdir. Girişimcinin kişilik özelliklerinde; en uygun kaynakların kullanılıp en iyi ürün ve hizmetleri üretmek için üstün bir organizasyon ve yönetme yeteneğine sahip olma, herkesin kazançlı çıkacağı bir ekonomik sistem oluşturma, toplumsal gereksinimleri karşılama, istihdam, vergi gelirleri oluşturma, ekonomik büyümeyi sağlama öncelikle öne çıkar.

Kimlik ve kişiliğin birbiriyle kurduğu ilişki sonucundan girişimcinin rolü ortaya çıkar. Önemli olan bu ilişkinin dengelenmesidir. Denge oluşmuyorsa girişimcilik rolünde krizler oluşmaya başlar. Sadece kâr amacını düşünüp çalışanını çevresini kasıp kavuran bir anlayış içerisinde gelişen bir rol denge oluşturamayacak ama ferdi ama sosyal krizlere neden olacaktır. Tam zıttı bir konumda ise etrafını kendisinden daha fazla düşünüyorsa, sosyal ilişkilerine daha çok zaman harcayıp kendi işi ile ilgilenmiyorsa yine belirlediği rolü düzgün kuramamış oluyor. Bu nedenlerle girişimci rolünü kendi değerleri ile etrafının kendisine biçtiği değerler arasında bir denge kurarak oluşturmalıdır.
 

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri