Girişimcilik ve Küreselleşme

Sınırları aşan bir girişimcilik faaliyetinde politik, ekonomik ve kurumsal faktörler; girişimcilik davranışını etkilemektedir. Farklı kültür yapıları, farklı hükümet sistemleri ve hatta dillerdeki farklılıklar bile bu faktörlere ilave edilmektedir.

Örnek verecek olursak; Kuzey Amerikalı şirketlere beş dakikalık bir gecikme o ana kadar oluşmuş bütün olumlu havayı değiştirebilir. Amerikalı bir müşteri 30 dk. bekletilirse, bu ona yapılmış bir hakarettir. Fakat Latin Amerika’da 30 dk. bekletilmek doğal karşılanır. Arap ülkelerinde randevuların 3-4 gün önce alınması yeterliyken; Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinde bir-iki hafta önceden haberdar edilmelidir. Kuzey Amerika’da göz kontağı, saygı belirtisi, doğrunun simgesi; Kore’de göz kontağı, saygısızlık ve kabalık olarak algılanır. Araplarda göz kontağı kurulmaması kabalıktır. Afrikalılar hızlı konuşma ve hareketlerden hoşlanmazlar, böyle davrananlara şüpheyle bakarlar. Çinli birine saat hediye etmek doğru değildir. Çin’de saat uğursuzluğun sembolüdür. Çinliler, kolektif toplum anlayışına sıcak bakar. Çinlilerle konuşurken genelde ben kelimesini kullanmaktan kaçınılmalıdır. İngiltere’de gömlek cebinde kalem, vs. taşımak münasebetsizlik olarak görülür. Fransa’ da bir yemek esnasında iş konuşulabilir fakat personel sorunları ve para asla konuşulmaz.

Bütün bu faktörleri dikkate alarak, girişimcilerin uluslararası bilgi ağlarını kuvvetlendirmeleri gerekmektedir. Bu konuda oluşturulacak yeni bilgi ağları uluslararası girişimci için çok önemli bir araç olacaktır. Girişimci, uluslararası arenadan elde ettiği yeni bilgileri, iyi değerlendirebilirse uluslararası faaliyetlerinde bir avantaj elde etmiş olacaktır. Girişimci, özellikle yeni teknikler öğrenme ve teknolojik değişikliklerle başa çıkma konularında yenilikleri takip edecek yapıyı oluşturmalıdır.

Ayrıca, uluslararası pazarın gelişiminin iyi araştırılması ve piyasayla ilgili faktörlerin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde yabancı bir piyasanın girişim için seçilmesi sadece firma içerisinde alınacak stratejik kararlarla mümkün olamayacaktır. Bunun yanında bilgi ağıyla kuvvetlendirilmiş, uluslararası verilerin de karar sürecine katılması gerekmektedir.

İletişimden ulaşıma, eğitimden yönetime, meslek standartlarından girişimciliğe birçok sosyal faktör küreselleşmektedir. Sosyal, siyasal ve ekonomik yapılar değişim gösterirken geleceğin sektörlerini de bu değişiklikler içerisinde ele almak gerekir.
 
Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri