Girişimcilere Yönetim Tavsiyeleri

• Kargaşa karşısında panik yapmayın. Düzensizlik ve belirsizlikle ilgili enformasyon elde edildikten sonra kargaşa iyi yönetilebilirse çok yarar sağlar.

• Bir şeyin bütününü asla aynı anda yapamazsınız. Yaptığınız şey ne olursa olsun, kafanızda canlandırdığınız olmaz; birçok değişme ve düzeltmeye uğrar.

• Kaotik eylem, düzenli eylemsizliğe yeğdir. Biri “Ne yapacağım?” diye sorduğunda, “Bilmem, bir şeyler yap işte!" diye cevap alıyorsa, iyi bir öğüttür bu. Eylemsizlik anlamsızdır.

• En önemli kararlar çoğu kez en az göze çarpanlardır. Dosyalara, veri tabanlarına, hatta kişilerin hafızalarına neyin konacağı, müstakbel eylemlere temel sağlar. Bu gibi kararlar göze çarpmayabilir, ancak geleceği belirleme gücüne sahiptirler.

• Çözüm yoktur. Tıpkı hayatta basit cevapların olmaması gibi; herhangi bir şeyin nadiren doğru veya yanlış olması gibi; anında çare uydurma ve müsamaha edilebilir bir makuliyet düzeyinde yaşamayı öğrenin.

• Faydayı bir yana atın. Şu anki iyi uyarlanma geleceğe dair bazı seçenekleri yok etmektedir. Faydaya aşırı yoğunlaşma, gelecekteki fayda kaynaklarının mahvına yol açabilir. Kaynak ve tercihler kurumaktadır. Bugünkü verimlilik pahasına bile olsa, sistemde bir nebze gürültü ve çeşitlilik barındırın ki, önünüze taze eylem repertuarları açılabilsin.

• Haritanız yurdunuzdur. Yöneticinin neye, neyin sebep olduğuna dair geçmiş tecrübelerden edindiği haritası geleceğe yüklendiği zaman, onun için haritanın ölçtüğü bölge hâline gelir; onun yönetim yurdu olur. Basitleştirme de olsa böyle bir harita, sahip olunabilecek en iyi rehberdir.

• Örgüt şemasını yeniden çizin. Alışılmış formların mahkûmu olmayın. İşleri olurken, insanları da çalışırken görün. Şemayı işlemekte olduğu biçimde düşünün. Mesela, şemada ortak yazılı yere “tereddüt” yazın (öyle görüyorsanız), genel müdüre ise “iddiacı”. İnsanlar gözünüze nasıl gözüküyorsa, şemanızı ona göre yeniden çizin!

• Örgütleri evrilen sistemler olarak tasavvur edin. Neyin kendi iç dinamiği ile evrilmekte olduğunu, neyi değiştirebileceğinizi ve neyi değiştirmenizin iyi olacağını düşünün. Aynı şekilde, neleri yapamayacağınızı da tartın.

• Kendinizi karmaşıklaştırın! Farklı sebepleri, başka çözümleri, yeni durumları, daha karmaşık alternatifleri göz önünde bulundurun ve böyle davranmak keyiflendirsin sizi.
 
Selim SÜLEYMAN

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri