Farklı Rekabet Stratejileri ve İzlenecek Yöntemler

Hangi yönlerde rekabet yarışına girebileceğimize ilişkin, beş alternatiften söz edilebilir:

Geri çekilme, pazara sızma, ürün geliştirme, pazar geliştirme ve çeşitlendirme.

Geri çekilme stratejisi, küçülen veya başarılı olamadığımız bazı pazarlardan çekilmemiz gerektiğinde tercih edebileceğimiz bir stratejidir.

Pazara sızma stratejisi, pazar payını arttırmaya yönelik fırsatlar var olduğunda, örneğin pazar büyüme evresinde ise, bilinçli bir biçimde takip edilebilir. Eğer pazar olgunlaşma evresinde ise, bu stratejiyi uygulamak tehlikeli olabilir, çünkü bu fiyat veya dağıtım kanalları artırma gibi savaşlara yol açabilir.

Ürün geliştirme stratejisi, mevcut pazarını koruyarak söz konusu pazara yeni ürünler sunarak rekabet avantajı elde etmeyi gerektirir. İşletme mevcut bilgi ve kabiliyetlerine dayanarak ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık vererek ürün geliştirme stratejisine yönelebilir. Pazar geliştirme stratejisinde, işletme mevcut ürün almaşığını koruyarak söz konusu ürünler ile yeni pazarlara açılma yönünde strateji izleyebilir.

Pazar geliştirme, yeni pazar segmentlerine girmeyi, mevcut ürünler için yeni kullanımlar geliştirerek veya yeni coğrafik alanlara açılmak ile gerçekleştirilebilir.

Çeşitleme stratejisi ile işletme hem mevcut ürün hem de mevcut pazarlarından uzaklaşarak yeni yatırımlara yönelir. Bu iki şekilde olabilir: İlişkili ve ilişkisiz çeşitleme.

İlişkili çeşitlemede, işletme mevcut ürün ve pazarının ötesine çıkmaya çalışır, ancak, içinde çalıştığı geniş sektörün sınırları içerisinde kalmayı sürdürür. Bunu ileriye doğru, geriye doğru ve yatay entegrasyon biçiminde gerçekleştirebilir. İlişkisiz çeşitlemede ise, işletme görünürde mevcut durucuda içinde çalıştığı sektörün sınırlarının ötesine geçer.

Hangi yöntem ile rekabet stratejimizi gerçekleştirebileceğimize ilişkin üç alternatiften söz edilebilir: İçsel gelişme, birleşme ve satın almalar ve ortak gelişmeler ve stratejik işbirlikleri.
 
Sonuç olarak denebilir ki, işletmenin performansını etkileyeceğine var saydığımız iç ve dış faktörleri analiz ederek hangi temelde, hangi yönde ve hangi yöntem ile rekabet yarışına girmemiz gerektiğine dair bir strateji belirleriz. Bu strateji belirleme bir dönemde yapılıp sonraki dönemlerde sadece uygulamanın gerçekleşeceği biçiminde değil, geri-besleme, uygulama esnasında gerekli değişiklikler ve ileri-doğru-besleme yolları ile sürekli geliştirilmeye devam edilir.
 

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri