Enflasyonun KOBİ’lere Etkisi

Enflasyonun küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bilançoları üzerinde çeşitli etkileri olabilir. Bu çıkarımlar, bir KOBİ'nin finansal durumunun varlıklar, yükümlülükler ve özkaynaklar dahil olmak üzere çeşitli yönlerini etkiler. Enflasyonun KOBİ bilançoları üzerindeki potansiyel etkilerinden bazıları şunlardır:

Varlıklar

A. Envanter: Enflasyon, KOBİ'ler için mal maliyetini artırabilir ve bu da bilançolarında daha yüksek envanter değerlerine yol açabilir. Ancak stok devir hızı yavaşsa artan maliyetler mamullerin satış fiyatlarına yansımayabilir ve potansiyel olarak kâr marjlarını etkileyebilir.

B. Duran varlıklar: Enflasyon, maddi duran varlık, tesis ve ekipman gibi sabit varlıkların değerini etkileyebilir. Bu varlıkların yenileme maliyetleri enflasyon nedeniyle artarsa tarihsel maliyet esasları bugünkü değerlerini doğru bir şekilde yansıtmayabilir ve bu da varlık değerlerinin bilançoda olduğundan düşük gösterilmesine yol açabilir.

C. Alacaklar: KOBİ'ler artan girdi maliyetleri nedeniyle satış fiyatlarını yükseltmek zorunda kalırsa enflasyonun alacaklar üzerinde dolaylı bir etkisi olabilir. Müşterilerin faturalarını ödemeleri veya uzatılmış ödeme koşulları için pazarlık yapmaları daha uzun sürdüğü için bu, daha yüksek alacak hesap bakiyelerine neden olabilir.

Yükümlülükler

A. Uzun vadeli borç: Bir KOBİ'nin uzun vadeli, sabit oranlı borcu varsa enflasyon para biriminin satın alma gücünü aşındırdığından borcun gerçek değeri zamanla düşebilir. Borcu geri ödemenin gerçek yükü azaldığından bu durum KOBİ'ler için avantajlı olabilir.

B. Kısa vadeli borç ve faiz giderleri: Merkez bankaları para politikasını sıkılaştırarak enflasyonu kontrol etmeye çalıştıklarında, enflasyonu düşürmek için faiz oranları yükseltildiğinde, KOBİ'lerin nakit akışlarını ve genel mali sağlıklarını etkileyebilecek şekilde kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artmasına neden olabilir.

Öz sermaye

A. Birikmiş kârlar: Enflasyon, işletmenin maliyetlerini ve fiyatlandırma stratejisini nasıl yönettiğine bağlı olarak bir KOBİ'nin kârlılığını olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Kârlılıktaki değişiklikler, işletmenin birikmiş net gelirini temsil eden dağıtılmamış kazançlarını etkileyecektir.

B. Sermaye yapısı: Artan fiyatlar nedeniyle borcun ve öz sermayenin gerçek değeri değişebileceğinden, enflasyonun bir KOBİ'nin sermaye yapısı üzerinde etkisi olabilir. Bu, KOBİ'leri finansman bileşimlerini yeniden değerlendirmeye ve dengeli bir sermaye yapısını sürdürmek için alternatif finansman seçeneklerini değerlendirmeye sevk edebilir.

Özetle enflasyonun KOBİ bilançoları üzerinde varlıkları, yükümlülükleri ve öz sermayeyi etkileyen çeşitli etkileri olabilir. Bireysel KOBİ'ler üzerindeki etki, işletmelerin doğası, bilançolarının yapısı ve enflasyonist baskıları ne kadar etkin yönettikleri gibi faktörlere bağlı olacaktır. Enflasyonla ilişkili riskleri azaltmak için KOBİ'ler mali durumlarını izlemeli, etkin maliyet yönetimi stratejileri uygulamalı ve gerektiğinde fiyatlandırma ve finansman stratejilerinde ayarlamalar yapmayı düşünmelidir.

Dr. Selim Süleyman

25.04.2023

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri