Dijital Oyun Sektörünün Görünümü

Dijital oyun sektörü, genç yeteneklerin yetişmesine ve yaratıcı fikirlerin hayata geçirilmesine olanak sağlayan bir alan olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Dijital veya video oyun sektörü, küresel endüstride son yıllarda hızla büyüyen ve giderek daha fazla harcama yapılan bir sektör olarak yer almaktadır. Bununla birlikte dijital oyun sektörü ülke ekonomilerine sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda, gelişmiş ekonomiler için önemli bir kazanç kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede sektörün ekonomik getirisinin farkındalığı arttıkça, kamu ve özel kurumların bu alana yönelik destek ve teşviklerinin artmaya devam ettiği gözlemlenmektedir. Özellikle COVID-19 pandemisi süresince, bireyler birbirleriyle iletişim kurmak için çevrim içi dünyalara yöneldiğinden bu etkinlikler hız kazanmıştır.

Dijital oyun sektörü pandemi sürecinde boyutunu genişletmiş, benzeri görülmemiş bir büyüme yaşamış, 2023’te de bu trend artarak devam etmiştir. Yerli oyun şirketleri mobil oyunlar, bilgisayar oyunları ve konsol oyunları gibi farklı platformlarda önemli projeler üretmektedir. Türkiye bu sektörde önemli gelişmeler kaydederek uluslararası piyasada da etkinliğini arttırmaktadır. Ayrıca ülkemizde oyun etkinlikleri, oyun fuarları ve e-spor organizasyonları da giderek çoğalmaktadır.

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yayımlanan “Küresel Eğlence ve Medya Görünümü 2023-2027” raporunda Türkiye’nin toplam video oyunları ve e-spor gelirinin 2022 yılında 455 milyon ABD doları olduğu belirtilerek, 2027 yılına kadar yüzde 16,8’lik yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 990 milyon ABD dolarını aşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’nin etkileyici CAGR değeri, Türkiye’yi Avrupa’da en hızlı büyüyen video oyunları pazarı, dünyada ise Pakistan ve Hindistan’ın ardından en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumuna getirmektedir.

Gaming in Turkey’in Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu verilerine göre ise 14-29 yaş arası bireylerin %37’si, 30-49 yaş arası bireylerin %44’ü ve 50-65 yaş arası bireylerin %19’u dijital oyun oynamaktadır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 2023 yılında yayımlanan Video Oyun Endüstrisi Raporu’nda belirtildiği üzere, ülkemizde oyun sektörüne sağlanan destek ve teşviklerle sektörün son yıllarda hızla gelişmesine ve büyümesine katkı sağlanmıştır. Raporda, küresel çapta haftada en az bir kez video oyun oynayan bireylerin demografik özellikleri incelenmiş ve erkeklerin %34’ünün, kadınların ise %28’inin her hafta oyun oynadığı ortaya konmuştur. En yüksek oyun oynama oranının %42 ile 18-24 yaş aralığındaki bireylerde görüldüğüne dikkat çekilmiştir. Rapora göre ülkemizde video oyunlara gösterilen ilgi dünya ortalamasının üzerindedir. Dünya ortalamasında %81,9 olan bu oran Türkiye’de %92,3’tür. Ayrıca Türkiye, Ocak 2022’de dünyada en çok video oyun oynayan yedinci ülke olurken, Ocak 2023’te beşinci sıraya yükselmiştir.

Dr. Selim Süleyman

26.10.2023

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri