Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması

Dünyada her alanda hız kazanan değişimlere ayak uydurmak ancak kurum içinde bu değişimleri hayata geçirecek değişimleri yaparak mümkün olabilecektir. Bu dönüşümleri gerçekleştirebilmek ise bilgi düzeyi yüksek, değişim ve dönüşüm kavramlarını anlamış yöneticilerle mümkün olabilecektir. Başarılı olmak için; gücü alt kademelere yaymak, her düzeyde karar alınmasını sağlamak, öz liderlik anlayışını özendirmek ve bireyin arzulanan sonuçlarının sorumluluğunu gönüllü olarak üstlenebileceği bir kurum kültürü yaratmak işletmeler açısından hayati derecede önemlidir.

Günümüzde değişim süreklilik gösteren bir süreç haline dönüşmüştür. Değişimin hızı baş döndürücü bir hâl almıştır. Örgütler hayatta kalabilmek amacıyla değişime uyum sağlamak zorundadır. Yöneticilerin değişime uyum sağlamak için can simidi olarak gördükleri en popüler uygulama ise ekip çalışmalarıdır. Başarılı ekip çalışmaları yüksek performanslı örgüt yaratmak için zorunluluktur ve ancak ekip çalışmalarını destekleyen lider yöneticiler sayesinde gerçekleştirilebilir.

Yöneticilerin liderlik becerileri ve değişim yönetimi becerileri, örgüt içinde ekip çalışmalarının başarılı olabilmesi için en önemli iki faktördür. Ekip çalışmalarının başarısı için liderlik özelliklerine sahip yöneticilerin, örgüt içinde katılımcılığı teşvik etmesi ve tüm çalışanların kendilerini ilgilendiren her türlü karara katılmalarını sağlayacak bir ortamı oluşturması gereklidir. Ekip çalışmalarına başlamadan önce ekip çalışmalarına uygun bir alt yapı oluşturulmalı ve çalışanların ekip çalışmasının gerekliliğine inanmaları sağlanmalıdır.

Örgütlerde ekip çalışmaları oluşturulurken ekibin amacına uygun özellikteki çalışanların bu ekip içerisinde görev alması sağlanmalı, bunun için de çalışanların özellikleri belirlenmeli ve ekip oluşumu sırasında göz önüne alınmalıdır. Aksi takdirde ekipten istenilenin elde edilmesi zorlaşmaktadır. Süreç yönetimi sisteminin başarısı için de ekip çalışmalarında bulunacak çalışanların hem sistemi tanımaları hem de bu sistemde etkin olarak rol alabilecek yeterlilikte olmaları veya kazandırılmaları gerekmektedir.

Değişim kontrol edilebildiği, yönetilebildiği sürece kurumları ileriye taşıyabilmektedir. Değişimi yönetmenin temelinde bütünsel bakış, vizyonla ilişkinin kurulması ve uygulamaya alma aşamalarının sistematik bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi bulunmaktadır. Değişim yönetiminde iletişim doğru araçlarla, doğru kişilere, doğru zamanda ve açık mesajlarla yapılmalıdır.

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri