Bir Girişimci Olarak Kendi Potansiyelini Bilmek

“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.”
 
Yunus Emre’nin dizeleri bize kişinin kendini bilmesinin önemini ve gereğini çok açık biçimde ifade eder. Ne yapmak istediğimizi ve bunu niye istediğimizi biliyorsak, süreçte hedefimize bağlı kalarak ihtiyacımızı gidermemiz ve sonuçta da seçtiğimiz ve istediğimiz hayatı yaşamamız mümkün olur. Sadece yüzeysel başarılar elde etmekle yetinmek zorunda kalmayınca hayata veda ederken ardımızda bırakmak istediğimiz iz kalır.
 
“Kendimizi Yönetmek” için güçlü ve zayıf noktalarımızı bilerek, çevremizde olup bitenleri anlayarak ve farklı bakış açıları ile durumları ele alarak değişen ve yenilenen çevreye hem uyum göstermek hem de değişime ve yeniliğe liderlik etmek mümkün olur. “Kendimizi Yönetme” becerisi için yaratıcı ve sezgisel bir düşünce yapısına sahip olmak bu yüzden önemlidir.
 
Bu yönetim alanıyla ilişkili olan zihin yapısına sahip olan kişi, kurumun geçmişine de büyük önem verir. Bu geçmiş içerisinde sadece kurumun basından geçmiş büyük mücadeleler ya da felaketler yer almaz, bunların yanında organizasyonun isleyişini sağlayan küçük detaylar da bulunur. Bu zihin yapısına sahip kişi, kurumunun geleceğini daha mükemmel bir yapıya kavuşturmak için geçmişi anlamayı ve değerlendirmeyi de ilke edinir. Geçmişten ders alır.
 
Bu düşünce yapısında daha etkili olunabilmek için mevcut tarzında neyi ön plana çıkarması gerektiğini, hangi davranışlarının istediği sonuçları elde etmesine veya etmemesine sebep olduğunu görür.
 
İçinde bulunduğu bağlamın, organizasyonun ve ilişkilerin geçmişi ile bugününü karşılaştırır, geçmiş davranışlarının etkilerini fark ederek, ne gibi değişiklikler yapması gerektiğine de karar verir. Bütün unsurlara dikkat ederken en önemli olan unsuru unutmamalıdır: Kendini!
 

Dr. Selim Süleyman

Uzman Hakkında

Dr. Selim Süleyman
Girişimcilik

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü’nde yüksek lisansa başlayan Süleyman, 2007 yılında mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında başladığı doktora eğitimini, “Merkez Bankası Para Politikalarının Kredi Kanalıyla İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilançosuna Etkisi” konulu tez çalışması ile 2013 yılında tamamladı. Hâlihazırda çeşitli üniversitelerde iktisat, işletme ve yöneticilik konularında Yüksek Lisans dersleri veriyor.

2006 yılında İstanbul Ticaret Odası KOBİ Araştırma ve Geliştirme Şubesinde iş hayatına başlayan Süleyman, 2009 Aralık ayından 2013 Temmuz ayına kadar çalıştığı kurumda KOBİ Araştırma Servisi şefi olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında 340 bin üyesi olan ve bu üyelerin % 99’unun KOBİ niteliğinde olan firmalarla ilgili eğitimlerde, projelerde bilgilendirme seminerleri ve araştırmalarda bulundu.

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri