Sürdürülebilirlik Şirket Faaliyetlerine Nasıl Entegre Edilir?

Yoksulluk, eşitsizlik, çatışma ve çevresel sorunların sıklıkla yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösteren işletmelerin, işlerini olağan piyasa koşullarında çalışan şirketler gibi yürütmeleri beklenemez. Şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) benimseyerek faaliyetlerini şekillendirmeleri ve yürütmeleri kendi gelecekleri açısından da önem taşımaktadır. İşletmeler amaçlara ulaşma yolculuğunda gerekli yatırımları yapacak, faaliyetlerini çeşitlendirecek, sorunlara çözüm üretecek ve tüm bu yollarla yeni gelir imkânları geliştirebileceklerdir. Şirketler, 17 SKA’dan hangilerinin faaliyetlerini en çok etkilediğini tespit etmelidir. Diğer taraftan şirketler, yürüttükleri faaliyetlerle en çok hangi SKA’lara katkı yaptıklarını da belirlemelidir.

SKA’ları ve alt hedefleri anlamak başlangıç noktasıdır

Öncelikle 17 SKA ve 169 alt hedefi detaylı olarak inceleyin. İnceleme sürecinde, amaçlar setinin şirketiniz faaliyetleri ve diğer paydaşlarınızla hangi açılardan ilişkili olabileceğini değerlendirin. Şirketinizin hangi amaçlara doğrudan veya dolaylı katkı sunduğunu tanımlamak bu noktada önem taşıyacaktır.

SKA ve alt hedefleri önceliklendirmek

SKA’lardan bir kısmı şirketiniz için diğerlerinden öncelikli olabilir. Bu tespiti objektif bir şekilde yapabilmeniz için aşağıdaki iki kriteri göz önünde bulundurmanız önerilir:

1)      SKA’ya hizmet edecek faaliyet hedeflerini belirlemek: SKA’ya hizmet edecek faaliyetleri saptamak için işletme değer zinciriniz ile ürün ve hizmetlerinizi ayrı ayrı inceleyin. Mevcut ve potansiyel dışsallıkları saptayın.

Bu süreç analizinin amacı, mevcut veya potansiyel olumsuz dışsallıkları azaltacak ve olumlu dışsallıklar yaratacak fırsatları belirlemek olmalıdır. Sadece risklere çözüm getirmeyi düşünmeyin, ötesine geçin.

2)      Uluslararası raporlama standartlarına uymak: Kullanacağınız raporlama çerçevesinin seçimi, hedeflere ulaşma durumunuzun ölçümü ve gelişimin raporlanması sürecinin bir diğer temel adımıdır.

Raporlama çerçeveleri farklı sektörlerdeki şirketlere, iş kollarına özgü standartlar seçme imkânı sunmaktadır.

Diğer taraftan sürdürülebilirliği günlük raporlama süreçlerinize dahil etmeniz, iç paydaş iletişiminize değerli bir boyut kazandıracaktır.

Prof. Dr. Kadir Tuna

28.04.2023

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri