Şirketlerin Araç Kiralamasının Avantajları

Araç kiralamanın yöneticiler açısından tercihini sağlayan etkenler aşağıdaki gibi operasyonel avantajlar ve finansal avantajlar olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.
 
Operasyonel Avantajlar
 
Firmalar için araç tedariki ve kullanımı temel yetkinlikleri destekleyen önemli bir fonksiyondur. Yöneticiler araçları kiralama ile finanse ettiklerinde avantajlar kısmında yer verilen etkenler neticesinde güçlü bir finansman imkanına ve maliyet tasarrufuna sahip olacaklardır. Ayrıca bu işlemlerin takibi için boş yere personel ikame ettirilmeyecek ve personel de dahil iç kaynakların tamamı işletme içinde yeniden dağıtıma tabi tutularak etkili hale getirilecektir.

Kiralama sektörü, hasar ya da uzun süreli bakım süresinde kullanılmayan araçlar yerine muadil bir araç temin etmektedir. Bu da firmaların araçsız kalma ve işlerini aksatma riskini ortadan kaldırmakta ve iş kaybı yaşanmamaktadır.

Satın alınan aracın firma kayıtlarında bulunması, her yıl sigorta, vergi, egzoz emisyonu, kasko vs. gibi işlemlerin ve her gelen bakım, lastik yenileme vs.. faturalarının takibini gerektirir. Bu muhasebede sadece bu işle uğraşan bir personel istihdamına ve gereksiz yoğunluğa sebep olacaktır. Oysa kiralama da her ay araçlar ile ilgili tek fatura gelecek ve takip gerektirmeyecektir.

Satın alınan araçların kullanım süresi yaklaşık 3. yıl sonunda bittiğinde bu araçların nakite çevrilmesi için bir zamana, profesyonel bir desteğe ve titiz bir çalışmaya ihtiyaç olacaktır. Ancak araçların kiralanması durumunda 2. el satış sıkıntısı olmayacaktır.
 
Finansal Avantajlar
 
Kullanılamaz hale gelen ya da modeli yenilenmek istenen araçlar için katlanılacak zaman ve maliyet riskleri de ortadan kalkacaktır. Zira satın alma ile tedariki gerçekleştirilen araçlar için devlet aslında var olmayan bir kar öngörmüş ve bu fiktif karı vergiye tabi tutmuştur. Bu da yönetim için zaman ve para kaybı anlamına gelmektedir.
 
Kiralayan firmalar satın alma ilk yatırım bedelinden ve finansman giderinden tasarruf elde edebileceklerdir. Faturalarla giderler sabitlendiğinden sürpriz değişkenlere imkan tanınmayacak ve bütçe hedeflerinde araç kullanımı kaynaklı sapmalar olmayacaktır.
 
Kiracı firma yöneticileri araç gibi çevrel bir ürün ve hizmet yerine kendi ana işlerine odaklanma fırsatı elde edecekler ve kaynakları daha etkin kullanabileceklerdir. Kiralayan firmalar tarafından sağlanan hizmet desteği zaman tasarrufu imkanı tanıyacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri