Şirketimi Enflasyonun Etkilerine Karşı Neden Korumalıyım?

Enflasyon; tamamen dinamik bir yapıya sahip olup, belirli unsurların ilişkisine dayanan bir olgudur. Paranın satın alma gücündeki eksilme ve sermaye piyasalarındaki yatırım araçlarını kazançlarındaki azalma enflasyon riski, olarak ifade edilmektedir. Paranın satın alma gücündeki azalmayı tetikleyen en önemli unsur mal ve hizmet fiyatlarının artması olup, yatırımcının elindeki varlığı koruması adına önemli bir etkendir. Yatırım aracının verimliliği paranın satın alma gücündeki değişmeye birebir bağlıdır.

Genel olarak mal ve hizmet fiyatlarında devamlı halde artış olması olarak tanımlanan enflasyon ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen bir olaydır. Enflasyonun işletmeler açısından meydana getirildiği olumsuz etkiler şu şekilde sıralanabilir; 

a) Enflasyon işletmelerin faaliyetleri için bir belirsizlik ortamının oluşmasına sebep olur. Yüksek enflasyon dönemlerinde meydana gelen fiyatlar genel seviyesindeki belirsizlik ve istikrarsızlık işletmelerin uzun vadeli planlar yapmasına engel olmaktadır. Enflasyonun yarattığı en büyük olumsuzluk işletmelerin rekabet edebilme fonksiyonunu zayıflatması ve büyümelerini engellemesidir.

b) Enflasyon artması piyasadaki nominal faizin de artmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum işletmelerin sermaye maliyetlerinde artışa neden olmakta ve işletme sermaye ihtiyacının artmasına sebebiyet vermektedir.

c) Enflasyon işletmelerin kârlılık oranlarına adeta bir balon etkisi yapar. Gerçekte mevcut olmayan kârlar varmış gibi görünür ve işletmelerin vergisel yükümlülükleri artar.

d) Enflasyon işletmelerin organizasyonlarını, politika ve prosedürlerini ve temel yapısını olumsuz yönde etkiler.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri