Nakit Bütçesi Nasıl Hazırlanır?

Nakit, işlemelerin varlıklarını devam etmesi, hacminin artırılması, üretimin aksamaması için vb. nedenlerle ellerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken bir varlıktır. Bunun farkında olan işletmeler sürekli olarak günlük işlemler için bir fon bırakırlar, ancak işletmelerin bir amacı da kâr etmek olduğu için de işletmeler bu nakit tutarını en az düzeyde tutmak isterler.

Nakit yönetimi; işletmelerin nakit girişlerini hızlandırmak, nakit çıkışlarını yavaşlatmak ve elinde bulunan nakdi en iyi şekilde değerlendirmektir.

Nakit bütçesi, nakit yönetiminin en önemli ve etkili yöntemidir. Nakit Bütçesi; nakit giriş ve çıkışlarının gerek miktar gerekse de zaman olarak uyumlu hale getirilmesidir. Nakit bütçeleri, günlük, haftalık, 3 aylık veya 6 aylık olarak hazırlanır.

1. Aşama: Nakit Girişlerinin Tahmini

Nakit bütçesi oluşturmanın ilk adımı bütçenin kapsayacağı zamanı bulmaktır. Bu zaman dilimi günlük, haftalık, aylık, üç aylık veya altı aylık olabilir. Nakit bütçesinin ikinci aşaması ise nakit girişlerinin de tahmin edilmesidir. Nakit bütçesinin en önemli sacayağı gelecekte yapılacak satışların öngörülmesidir. Para miktarı, zaman ve satışlar birbirileriyle yakından ilişkili olan üç unsurdur. Bütçede ilk olarak, yapılacak satışlar ışığında, meydana gelecek olan nakit girişlerinin saptanmasıdır.

2. Aşama: Nakit Çıkışlarının Tahmini
 
İşletmeler nakit girişi planlaması yaptığı gibi olası nakit çıkışlarını da planlayarak sağlıklı bir nakit bütçesi hazırlayabilirler. Bunun için işletmenin hammadde alımlarında uygulanan politika iyi bilinmelidir.

3. Aşama: Nakit Bütçesinin Hazırlanması

Nakit bütçesinin kapsayacağı dönem, nakit girişleri ve nakit çıkışları tahminleri yapıldıktan sonra bütçeyi hazırlayabiliriz. Nakit bütçesi düzenlendikten sonra işletmenin gelecekteki nakit fazlalıkları ya da nakit eksiklikleri belirlenmiş olacaktır. Daha sonra nakit ihtiyacı varsa, bu nakit ihtiyacının hangi kaynaklardan sağlanacağı ve fazlalık varsa fazlalıkların nasıl değerlendirileceğine karar verilmektedir.

Doç. Dr. Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri