Küçük İşletmelerde Finansal Başarısızlık Neden Fark Edilmiyor?

Birçok küçük işletmenin temel sorunlarından biri, işletmesinin gerçekte finansal açıdan iyi durumda olup olmadığını sağlıklı değerlendirememesidir. Bu tür işletmelerin sağlıklı raporlama altyapısının olması çok önemlidir. Bütün faaliyetlerin muhasebe birimi tarafından yönetilmesi, işletme körlüğüne neden olmaktadır. Bu işletmeler ne zaman büyük bir tedarikçisi ödemeyi geciktirirse ya da bankalar kredi vermek için yeterli bulmazsa sorunları fark ediyor. Genellikle de sorunların kendi kötü yönetiminden değil, sektör ya da ekonomiden kaynaklığını iddia ediyorlar. Gerçekte bunların birçoğu kötü yönetimden kaynaklıdır. 

Patronlar ya da yöneticilerin şirketlerinin finansal yapısındaki kötü gidişatı neden göremediklerine gelince, bunun birçok sebebi var. Bunlardan biri; bazılarının başarı kriterini tamamen ciroya endekslemiş olması. Ciro yükseldikçe işlerin iyi gittiğini düşünen şirket sahipleri, maliyet tarafındaki gidişatı izleyemediği için, işletmenin adım adım uçuruma doğru sürüklendiğini göremiyorlar.

Bir başka sorun, az sermaye ile iş yapmanın marifet olarak görülmesi. İşletme büyümeye çalışıyor, sürekli borçlanıyor. Borç ile öz sermaye arasındaki dengenin bozulduğu fark edilmiyor. Bir anda şirket zora girebiliyor.

Bazı şirketlerde ise satışlar hızla artıyor. Müşteri bulmakta sorun yaşamıyorsunuz. Oysa satışlarının önemli bölümü vadeli. Vade çok uzun olabiliyor. Aynı zamanda teminat yapısı yetersiz kalabiliyor. Böyle bir durumda tahsilatlarda sorun yaşamaya başladığınızda, çok iyi gittiğini düşündüğünüz işletmeniz bir anda iflasın eşiğine gelebiliyor.

Kötü finansal yönetimin başka bir örneği plansız, programsız borçlanmalar. Yatırımların getirisi ile borçlanma maliyetleri ve vadeleri arasındaki uyumsuzluk sonunda büyük sorunlara neden olabilir.

Aslında bu tür sorunların başında işletme sahiplerinin tüm kontrolleri elinde tutmaya çalışması geliyor. Bu tür işletmelerde genellikle mal alımı, satımı, üretimin tamamı patronun kontrolündedir. Çalışanların söz hakkı yoktur.
 

Doç. Dr. Kadir TUNA

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri