Kredi Derecelendirme

Amaç ve Kapsam

Kredi derecelendirme, kurumların veya bu kurumların ihraç ettiği sermaye piyasası yükümlülüklerinin genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. Kredi derecelendirme notu, şirketin karşı taraf ve finansal sağlamlık derecelendirmesi söz konusu kurumun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirme kapasitesi hakkında bir cari görüştür.

Yöntem

Kredi derecelendirme sürecinin esas amacı, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini ölçmektir. Bu yükümlülüklerin tamamının ve zamanında ödenmesi için şirketin yeterliliği ve istekliliği değerlendirilmelidir.

Derecelendirme analiz aşaması kalitatif ve kantitatif bölümlerden oluşur.

Kantitatif bölümde firmanın mali yapısı incelenir. Bu amaç doğrultusunda şirketin aşağıdaki mali rasyoları analiz edilir.

1. Likidite
2. Finansal Yapı
3. Aktivite Oranları
4. Karlılık

Kalitatif bölümde ise firmanın finansal performansını etkileyen ve etkileyebilecek çevresel faktörler analiz edilir.

Bu bölüm 3 başlık altında incelenir.

1. Ülke Riski
2. Sektör Riski
3. Kurumsal Yönetim Yapısı

Derecelendirme Notlarının Anlamı

Kredi derecelendirme notları kısa ve uzun vadeli olarak verilir. Notları en yüksek kaliteyi gösteren AAA’ dan başlayıp en düşük (temerrüt) kalite olan D’ye kadar verilmektedir. AA ve CCC kategorileri arasında nispi ayrımı daha ayrıntılı yapabilmek için artı (+) ve eksi (-) işaretleri kullanılır. Uzun vadeli AAA, AA, A, BBB ve kısa vadeli A1+, A1, A2, A3 kategorisinde derecelendirilen kurum ve menkul kıymetler, piyasa tarafından “yatırım yapılabilir” olarak değerlendirilmelidir.
 
Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri