KOBİ'lere Devlet Destekli Alacak Sigortası

Şirket bilançolarının ortalama yüzde 35-40’ı alacaklardan oluşuyor. Etkin tahsilat yönetimi KOBİ’ler için hayati önem taşıyor. Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, şirketlerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda şirketlerin iflasına neden olabiliyor. Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte biri, tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleşiyor. Ülkemizde işletmeler, alacaklarından kaynaklanan riskleri yaygın olarak çek, ipotek gibi ürünlerle yönetmeye çalışıyor. Bu çözümler işletmeler için komisyon yükü gibi maliyetlere neden oluyor.

Alacak sigortası, alternatif bir ticaret finansman yöntemi olarak finansmana ulaşma imkânını, ilave teminata gerek olmadan mümkün kılıyor. Bu sigorta sayesinde firmalar tahsilat ve risk yönetimini bir nevi bu alanda uzman sigorta şirketlerine devrediyor. Böyle bir durumda firmalar pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırabiliyor, kredi değerliliği yüksek alıcılarla çalışma olanağı bulabiliyor, ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşabiliyor. Sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat takibi ve hukuki işlemlerle bu işlemlere ilişkin masrafları sigorta şirketlerine devredebiliyor.

Alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ’ler arasında yaygınlaşmasını sağlamak üzere devlet destekli milli bir model oluşturuldu. Hem KOBİ'lerin uygun koşullarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak hem de sektöre yeni imkânlar yaratacak etkin bir model ortaya çıktı. Böylece KOBİ’ler, tahsilat risklerini ihtiyaçlarıyla uyumlu alacak sigortası sayesinde, belirlenen standartlar ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde yönetebilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, KOBİ'ler için ticari alacak sigortası kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem oluşturuldu. Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ'lerin seçimine ilişkin kriterler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça oluşturuldu.

Sistemin işletilmesini teminen, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanacak. KOBİ’lere yönelik alacak sigortası kasım ayında başlayacak.

Doç. Dr. Kadir TUNA

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri