KOBİ’lerde Markalaşmanın Önemi

Bugünün ekonomik dünyasında birçok firma aynı ürünü ürettiği için ürünlerini farklılaştırmak adına marka adı altında üretip diğer firmalar ile rekabet etmektedir. Marka demek ürünü pazarlayabilmek için onun müşterilerin zihinlerinde yer etmesini sağlamaya çalışmak demektir.

Bunu yaparken çeşitli pazarlama şekillerinden yararlanılır. Ürünü denetmek için küçük numuneler ya da tadına baktırmak için tadım aktiviteleri yapmak ya da fiyatını diğer bilinen ürünlerden aşağısına çekmek gibi kampanyalar müşterilerin markayı hatırlaması için yapılan aktivitelerdendir. Markanın tutması yani marka bağımlılığının yerleşmesi durumunda ise üretici artık o marka altında isterse yeni ürünler üreterek kar yapmaya devam edebilir.

Firmalar eğer markayı müşterilerin zihinlerinde yer edecek şekilde tanıtabilirler ise artık onlar diğer firmalarla rekabet etmeleri kolaylaşır. Marka hakkında yasal haklara sahip olduğundan bu hakkını da kar yapmak için kullanabilir. Ürünün garantisi olan markalar müşteriye sadece ürünü satana kadar değil aynı zamanda sattıktan sonra da destek vererek müşteri ilişkilerini sıcak tutar ve sadakatin devamlılığını sağlar.

Firmalar bir markayı yaratıp onu piyasada güçlü bir şekilde tutturabilirler ise bu onlara hem yüksek kar hem de yüksek satış olarak avantaj sağlar. Sadece markanın adını satarak bile pazar kazanabilir.,
 
Bu bağlamda firmalar için markanın önemini dört ayrı bölümde anlatmak mümkündür:
  1. Pazar Kontrolü: Bir marka müşteriler tarafından tanınır hale geldikten ve bağımlılık oluştuktan sonra şirket o markanın altında üretilen ürünlerin pazar payı konusunda ciddi bir başarı elde eder. O ürünün imajı eğer korunabilirse uzun yıllar boyu düzenli satışlar ile firmalara kar getirir.
  2. Fiyatlama Özgürlüğü: Markanın tanınma stratejisini başarısı o markanın sahibi olan firmanın kendi ürününün kalitesine güvenerek fiyatlandırmayı kendine göre yapabilmesini mümkün kılar. Kendi ürününe diğer markalardan fazla bir fiyat belirlese dahi marka bağımlılığını başarılı bir şekilde oluşturduğu için satışlarında azalma olmayacaktır.
  3. Ürün Sunumu: Bir marka piyasada tanınmış hale gelmişse o marka altında yeni ürünlerin müşterilere tanıtımı kolaylaşır.
  4. Tanıtım: Marka bağımlılığı oluşturulmuş bir markanın satışının arttırılması için yapılacak olan satış destek çalışmaları daha az masraflı ve daha çok satış getiren kampanyalar olur.

Kadir Tuna

Uzman Hakkında

Prof. Dr. Kadir Tuna
Finansal Yönetim

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü’dür.

Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde bankacılık ve finans konularında lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler vermektedir. 2003 yılında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Bütçe Plan Komisyon üyesi, 2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi, 2008 yılında T.C Ulaştırma Bakanlığı İntermodal Finansman Özel İhtisas Komisyonu üyesi ve 2012 yılında T.C Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon üyesi olarak görev yaptı. Tuna, aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Çatı Dergisi Danışma Kurulu üyesi, Halkbank Beraber dergisi ve Takvim Gazetesi köşe yazarıdır. Televizyonlarda ekonomi alanında yorumculuk yapan Tuna’nın uzmanlık alanı ekonomi, bankacılık ve finanstır

Tüm Uzmanlar
Uzmanın Diğer Makaleleri